Israel kreeg eerder "landbouwmachines'

BONN, 3 DEC. De als “landbouwmachines” omschreven zending Sovjet-wapens uit voorraden van het vroegere Oostduitse leger (NVA), die voor onderzoek in Israel bestemd was en 26 oktober in de Hamburgse haven door de havenpolitie in beslag werd genomen, was de vijftiende leverantie sinds 17 oktober 1990.

Dit heeft de Duitse minister van defensie, Gerhard Stoltenberg (CDU), gisteren meegedeeld in een rapport aan de Bondsdag. In totaal zijn, in tijdelijke bruikleen en voor onderzoek door Israelische militaire specialisten, zo'n 82 verschillende soorten voertuigen, munitie, mijnen, artilleriewapens, lucht-grond-, grond-lucht-, lucht-luchtraketten en lanceerinrichtingen en onderdelen van wapensystemen geleverd. Dat gebeurde onder regie van de Duitse inlichtingendienst BND en ambtenaren en militairen van Stoltenbergs ministerie, maar zonder dat om politieke toestemming was gevraagd. Aan deze laatste praktijk is nu een einde gemaakt. Voor zulke zendingen mogen geen valse vrachtbrieven (meer) worden gebruikt, schrijft de minister, die zich - nu deze kant van de zaak nog onder de rechter is - niet over de strafbaarheid daarvan uitspreekt. Eventuele personele consequenties voor medewerkers op zijn ministerie komen voor Stoltenberg pas aan de orde na een nader debat in de Bondsdag. Volgens het rapport heeft Israel maar eenderde gekregen van de verlanglijst die het na de Duitse eenwording had gepresenteerd. De al uit de jaren zestig stammende Duits-Israelische samenwerking op dit gebied én de bijzondere gevaren waaraan Israel blootstond (uit Irak) tijdens de oorlog in de Golf hebben mede een rol gespeeld. De levering van Sovjet-wapensystemen voor onderzoek mag niet worden verward met de export van Duitse wapens, zegt het rapport.