Groot deel duinen ernstig aangetast

AAG, 3 DEC. De Nederlandse duinen zijn op veel plaatsen ernstig aangetast als gevolg van milieuverontreiniging, waterwinning, recreatie en de jacht. Dat blijkt uit een rapport van de stichting Duinbehoud dat gistermiddag werd aangeboden aan staatssecretaris Gabor (Landbouw, natuurbeheer en visserij).

Volgens Duinbehoud gaan natuur en milieu in de duinen nog steeds achteruit, ondanks alle goede voornemens en mooie beloften van de overheid. In het rapport somt Duinbehoud een lijst op van 323 punten, die stuk voor stuk een bedreiging vormen voor de duinen. Van de 42.000 hectare duingebied die Nederland oorspronkelijk had, is nog slechts 9.500 hectare intact, aldus de stichting.

De grootste bedreiging vormt de milieuvervuiling, met name door de waterwinning en via de neerslag. Bij de waterwinning wordt duinwater opgepompt, hetgeen tot verdroging leidt. Vervolgens wordt vervuild rivierwater in de duinen gepompt, waardoor de bodem verontreinigd raakt.

Door de zure regen die op de duinen neerdaalt, verandert de vegetatie ingrijpend. De oorspronkelijke begroeiing wordt meer en meer verdrongen door monotome duinrietvlaktes, aldus het rapport.

Aan de randen van steden en dorpen is het ook slecht gesteld met de bescherming van de duinen. Gemeenten hebben er een gewoonte van gemaakt om maneges, sportveldjes, volkstuintjes en dergelijke naar de rand van de bebouwing te verplaatsen, wat veel schade veroorzaakt.

Andere plaatselijke knelpunten zijn de toenemende recreatie, de plezierjacht, het racecircuit van Zandvoort en de gasboringen in Noord-Holland. Daarnaast dreigen bij Katwijk en Egmond wegen te worden aangelegd, is in de duinen bij Walcheren een kippenfokkerij gevestigd, zijn er op diverse plaatsen militaire oefenterreinen ingericht en wordt Kijkduin bij Den Haag uitgebreid. De stichting Duinbehoud pleit voor onmiddellijke stopzetting van alle activiteiten die een verder verlies van het duingebied inhouden.