Fusieplannen van IG Chemie en IG Bergbau

BONN, 3 DEC. De Duitse vakbonden voor de chemische- en papier-industrie (IG Chemie, Papier und Keramik) en van mijnwerkers (IG Bergbau und Energie) hebben fusieplannen. Dit hebben zij gisteren meegedeeld. Als de plannen in de komende jaren slagen, ontstaat een bond van 1,3 miljoen leden, dan de derde in grootte na de IG Metall en de ÖTV (werknemers overheidsdiensten, transport en verkeer).

Voor de IG Bergbau is de nagestreefde fusie ook enigszins een antwoord op het ledenverlies wegens de teruglopende werkgelegenheid in de kolenmijnen. Daardoor kan de bond naar eigen oordeel soms “onvoldoende tegenwicht” bieden tegen de saneringsmaatregelen van de Duitse regering in de kolen-sector. Op zijn terrein ziet de IG Chemie voor de toekomst vergelijkbare problemen. De twee vakbonden zullen als als eerste gemeenschappelijk project een eigen energienota gaan opstellen.

Meer in het algemeen is de geplande fusie ook een soort waarschuwing aan de overkoepelende Duitse vakbond DGB, die uit zestien vakorganisaties bestaat. Binnen de DGB wordt al geruime tijd gediscussieerd over een interne stroomlijning en over verbetering van efficiëntie. De twee grootste bonden, de IG Metall en de ÖTV dus, voelen er echter weinig voor om invloed en bevoegdheden te verliezen aan de DGB en functioneren volgens andere bonden daarom als “remmers” in die discussie. Bovendien hebben de IG Metall en de ÖTV hun eigen belangen in Oost-Duitsland, waar zij - onder meer dankzij hun eisenpakket aan het loonfront - een stevige ledenwinst boeken.

Zij hebben dan ook koeltjes gereageerd op de fusieplannen van gisteren. Daarbij kan mede een rol hebben gespeeld dat de IG Chemie, waarin het "rechtse' SPD-Bondsdaglid Hermann Rappe een bestuursfunctie heeft, in de afgelopen jaren vaak vriendelijker over het Duitse regeringsbeleid oordeelde dan de IG Metall en de ÖTV.