Dienstreizen

In het artikel "Europese Rekenkamer legt feiten van EG bloot' (NRC Handelsblad, 28 november) is een fout geslopen. “Parlementariërs die dienstreizen maken plegen daar gemiddeld tussen de 4 en 28 procent te veel voor te declareren”, aldus het artikel.

Uit de tekst van het rapport van de Europese rekenkamer - waar hier sprake van is - blijkt echter duidelijk dat het niet om de declaratie gaat van de parlementariërs maar om die van de ambtenaren, werkzaam bij het Europees Parlement.

    • Europees Parlement
    • Hoofd Voorlichtingsbureau
    • Eppo Jansen