Concurrenten azen op delen Medicopharma

ROTTERDAM, 3 DEC. ABN Amro heeft een boedelkrediet beschikbaar gesteld voor medicijngroothandel Medicopharma die vorige week surseance van betaling moest aanvragen. Inmiddels hebben concurrenten interesse in onderdelen van het bedrijf kenbaar gemaakt.

Een deel van de onderneming is buiten de surseance gehouden. Onder de surseance vallen de holdingmaatschappij, de groothandel in Nederland en dochteronderneming Tholen te Nieuwegein. Dankzij het boedelkrediet kan Medicopharma die bedrijfsonderdelen tijdelijk voortzetten.

Dit blijkt uit een gezamenlijke mededeling van directie en bewindvoerders van de onderneming. Voor de dochtermaatschappij Pharbita te Zaandam (produktie van generieke geneesmiddelen), Aesculaap te Boxtel plus de Belgische vestigingen (produktie en handel van diergeneesmiddelen), J.H. Rooster & Zoon te Dordrecht (toelevering van ziekenhuisbenodgheden), Neodent Dental Depot te Den Haag (toelevering tandtechnische laboratoria) en de Amerikaanse dochterbedrijven, worden de bestaande kredieten gecontinueerd. Deze dochters vallen dus niet onder het vrijdag verleende uitstel van betaling.

In een gesprek met de bonden is gisteren gesuggereerd dat er met diverse marktpartijen over de toekomst van Medicopharma wordt gesproken, aldus CNV-districtsbestuurder G. van den Heuvel. Medicopharma wil hierop niet reageren.

Branchegenoot Interpharm heeft interesse in de leverancier van ziekenhuisbenodigdheden Rooster, aldus Interpharm-directeur G. Aalders. Interpharm heeft geen interesse in de rest van Medicopharma. Aalders: "We hebben de mogelijkheden met Medicopharma uitgebreid onderzocht. Samenwerking in welke vorm dan ook bleek toen niet haalbaar. De surseance verandert daar niets aan." Naar verluidt is ook ACF in Medico- onderdelen geinteresseerd. ACF was niet bereikbaar voor commentaar.

De strubbelingen in Engeland over de voorgenomen verkoop van de Britse activiteiten raken Medicopharma financieel niet. De transactie moet op last van de Britse regering nog worden voorgelegd aan de staatsmonopoliecommissie.