CDA: ziekteverzuim al op 1 januari aanpakken

DEN HAAG, 3 DEC. Het CDA wil dat werknemers al per 1 januari gedwongen kunnen worden om bij ziekte vakantiedagen in te leveren. Dit bleek gisteren tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van een eerste pakket maatregelen ter bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het gaat hierbij niet om de omstreden WAO-maatregelen die het kabinet in juli vaststelde.

Tot grote verrassing van de PvdA stelde CDA-woorvoerder Biesheuvel gisteren voor om de bepaling in het Burgerlijk Wetboek, die het inleveren van vakantiedagen van werknemers verbiedt, al per 1 januari te schrappen. Het argument is dat op deze manier al bij de komende CAO-onderhandelingen begonnen kan worden met het inleveren van vakantiedagen.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer voelt hier echter niets voor, en wil vasthouden aan het oorspronkelijke voornemen om de wet pas per 1 juli volgend jaar te wijzigen. Op die datum zal immers ook de maatregel van kracht worden waarbij de eerste zes weken ziekteverzuim betaald moeten worden door de werkgever. De PvdA zou het niet eerlijk vinden als werknemers nu al gestraft worden met het inleveren van vakantiedagen, terwijl de werkgevers pas over zes maanden aan de beurt komen. Hetzelfde geldt voor de aanvulling bij ziekte van 70 tot 100 procent van het laatstbetaalde loon door de werkgever. Ook hiervan vindt de PvdA dat dit pas in het voorjaar aan de orde mag komen.

Bij de maatregelen die de Kamer nu behandelt, hoort onder meer de boete van een jaar salaris die werkgevers moeten betalen als een werknemer in de WAO belandt. Inmiddels is duidelijk geworden dat werkgevers per 1 januari aanstaande deze boete nog niet hoeven te betalen, omdat de Eerste Kamer geen kans ziet het wetsvoorstel dat deze zogeheten "malus' verplicht stelt, vóór de jaarwisseling te behandelen.

Pag 3:

VVD: boete veel te hoog

Morgen zal in de Tweede Kamer verder worden gediscussieerd over het CDA-voorstel. Maar net zoals het geval is bij de malus voor werkgevers lijkt het er niet op dat het de Eerste Kamer nog voor de jaarwisseling zal halen. “Daar ontkom ik inderdaad niet aan”, gaf Biesheuvel desgevraagd toe.

Ook over de boete voor ondernemers vanwie werknemers in de WAO belanden ontstond gisteren meningsverschil in de Tweede Kamer. De oppositiepartijen vinden de voorgenomen boete van een heel jaar salaris als straf te hoog.

VVD-woordvoerder Linschoten diende een voorstel in om de boete met twee derde te verlagen. Zo was het aanvankelijk ook afgesproken in het overleg met de sociale partners. Deze zomer verhoogde het kabinet de boete, om de harde ingrepen in de uitkeringen te compenseren. Ook de regeringspartijen CDA en PvdA lieten gisteren hun twijfels blijken over de vastgestelde hoogte van de boete. Zo vroeg CDA-woordvoerder Biesheuvel zich af of zo'n hoge malus geen heeft negatieve gevolgen heeft op het aannamebeleid van werkgevers. De PvdA stelde voor de malus niet onmiddellijk te innen, maar pas op te vragen als een werknemer al een jaar arbeidsongeschikt is.