CDA woedend over PvdA-plan tabaksaccijns

DEN HAAG, 3 DEC. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft vanochtend woedend gereageerd op een suggestie van de PvdA om een extra verhoging van tabaksaccijns op shag te gebruiken voor het aantrekken van 1.000 extra politie-agenten en controleurs in het openbaar vervoer.

Het ging daarbij niet zozeer om de inhoud van het PvdA-plan, maar om het feit dat het CDA als coalitiepartner hier helemaal buiten is gehouden. Het Kamerlid Paulis liet vanochtend in het debat over de verhoging van de tabaksaccijns weten dat nu dit overleg heeft ontbroken, het PvdA-voorstel niet aan de orde is. “Ik heb er kennis van genomen en daarmee basta.” De CDA'er vindt dat het kabinet bij het opstellen van de begroting moet bekijken hoe de extra opbrengst (naar schatting 85 miljoen gulden) zal worden besteed. Het Tweede-Kamerlid Van der Vaart (PvdA) herinnerde eraan dat de CDA-fractie zelf de PvdA eerder heeft verrast met voorstellen over de benzine-accijns, die zijn fractie uiteindelijk wel “goedhartig” had geslikt. Hij wees erop dat voor zijn suggestie, extra geld ter bestrijding van het zwartrijden en voor meer veiligheid in het openbaar vervoer, op zichzelf veel sympathie in de Kamer bestaat.

Eerder waren CDA en PvdA het er onderling wel over eens geworden dat het kabinetsvoorstel tot verhoging van de tabaksaccijns voor shag niet ver genoeg ging. Zij dienden daarom vanochtend een gezamenlijk voorstel in, waarvan het gevolg zal zijn dat een pakje shag dat nu 4 gulden kost in 1993 5,50 gulden zal vergen of, als de industrie zelf ook tot een prijsverhoging overgaat, 5,75 gulden. Volgens het kabinetsvoorstel zou shag 5,15 gulden gaan kosten. Staatssecretaris Van Amelsvoort (CDA) wees het voorstel van zijn partijgenoten en de PvdA vanmiddag af, maar gelet op de meerderheid die ervoor in de Kamer bestaat (de SGP liet weten het te steunen, in tegenstelling tot VVD en D66) zal het donderdag wel worden aangenomen.

Overeenkomstig het kabinetsvoorstel gaat de prijs van een populair pakje sigaretten per 1 januari 1993 van 4,35 gulden naar 5,25 of 5,50 als ook de fabrikanten een prijsverhoging doorvoeren. De prijsverhogingen van zowel shag als sigaretten worden in drie stappen doorgevoerd, te beginnen op 1 februari 1992 (een maand later dan eerst de bedoeling was), vervolgens op 1 juli en ten slotte begin '93.

Van Amelsvoort verzette zich vanmiddag tegen het voorstel van CDA en PvdA onder meer omdat het gevolg zal zijn dat een pakje shag daardoor duurder wordt dan een pakje sigaretten, terwijl shag “veel wordt gekocht door mensen die op de kleintjes moeten letten”.