Britse aankoop kostte 225 miljoen gulden; Iedereen is beetje trots op NCM

ROTTERDAM, 3 DEC. Mogen wij ons even voorstellen...Nadat de Rabobank een nieuwe reclamecampagne begon om de eigen identiteit middels twee krantenpagina's achter elkaar aan het Nederlandse publiek duidelijk te maken en de gefuseerde ABN-Amro even groot uitdraagt dé bank te zijn, heeft directeur H(arry) Groen van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) er vele pagina's in de landelijke dagbladen voor over om “best een beetje trots” te vertellen dat de NCM de Britse exportkredietverzekeraar ISG heeft mogen kopen van de Britse Staat.

Men kan zich afvragen voor wie deze boodschap (één advertentiepagina in een landelijk dagblad kost tussen de 30.000 en 40.000 gulden) in het geval van de NCM is bedoeld. Rabo en ABN-Amro vechten om de 4 miljoen gezinnen op de Nederlandse bankenmarkt, maar de NCM verzekert al vrijwel alle leverancies tussen Nederlandse bedrijven die er maar te verzekeren zijn en kan dus nauwelijks 75.000 gulden per krant uit willen geven om nieuwe klanten te werven. Potentiële Britse klanten zullen schaars zijn onder de abonnée's van de Nederlandse dagbladen.

Maar het is voor wie de achterkant van de advertentiepagina's in de kranten vol moet schrijven wel vaker moeilijk te begrijpen wat er op de voorkant staat. Ook een monopolist als PTT Telecom gebruikt de media om het publiek op het bestaan van deze organisatie te wijzen. De PTT adverteert zelfs in de Financial Times met de boodschap aan buitenlandse bedrijven dat Nederland behalve molens ook de PTT heeft.

De NCM is best een beetje trots en hoeft niet op een dubbeltje te kijken. Het eigen vermogen van deze partikuliere onderneming is via een eenvoudige boekhoudkundige ingreep eerst vervijfvoudigd, zodat de eigen balans plots meer lijkt op hoe de NCM graag de boeken van haar klanten ziet. Vervolgens kunnen de aandeelhouders hun aandelen omwisselen in aandelen in een nieuwe NCM Holding, waar naast de bestaande activiteiten ook de Britse activiteiten onder vallen. Tenslotte steken de aandeelhouders nog eens 190 miljoen gulden nieuw geld in de holding.

Die aandeelhouders zijn banken en verzekeraars die zelf vaak zo hun graantjes meepikken aan de binnen- en buitenlandse transacties die de NCM voor eigen rekening verzekert, ja zelfs aan de transacties die de NCM voor rekening en risico van de overheid verzekert. Vrijwel alle oude aandeelhouders doen dan ook mee met de emissie. De NCM wil nog niet vertellen wie niet.

Terwijl de NCM hier “best een beetje trots is” over de aankoop, toont de Britse overheid zich tevreden over de verkoop. “De belastingbetaler krijgt waarde voor zijn geld,” schreef minister van handel Peter Lilley gisteren in antwoord op vragen. De NCM betaald 70 miljoen pond (225 miljoen gulden), waarvan 20 miljoen pond bestempeld is als “goodwill” (het bedrag dat de verkoopprijs ligt boven de waarde van de ISG zoals die in de eigen boeken staat). Maar 5 miljoen van dat goodwillbedrag betaalt de NCM pas later, als de Britse dochter de komende twee jaar niet meer verliezen in haar portefeuille blijkt te hebben dan verwacht. De NCM zal zich niet aan dezelfde Britse steen stoten als Nationale-Nederlanden onlangs deed.

De Britten hebben voor de NCM gekozen, niet alleen omdat deze de hoogste prijs bood. De regering keek ook naar het begrip van de gegadigden voor de klredietverzekering en hun betrokkenheid daarbij, naar hoe financieel robuust het bod was en naar de wensen van de Britse klanten en staf.

De aandeelhouders van de NCM blijken ook best een beetje tevreden. Zij betalen 190 miljoen gulden voor de 38.800 nieuwe aandelen van nominaal 1000 gulden die de holding uitgeeft. Dat betekent een prijs van ongeveer 5000 gulden per nieuw aandeel. Op die koers is de "marktwaarde' van de nieuwe NCM Holding 475 miljoen gulden. Terwijl de oude NCM een aansprakelijk vermogen had van 165 miljoen eind vorig jaar en de boekwaarde van de Britse aanwinst 50 miljoen pond oftwel 162 miljoen gulden is. Bij elkaar een intrinsieke waarde van hooguit 327 miljoen (als de betaalde goodwill niet meteen wordt afgeboekt). In de onderhandse markt noteert de NCM zo 50 procent boven de intrinsieke waarde. Gewone beursgenoteerde verzekeraars (als NCM's aandeelhouders) zouden hun eigen koers graag op dat niveau zien.

    • Paul Frentrop