Blijkens het aantal staande ovaties na een ...

Blijkens het aantal staande ovaties na een klassiek concert is tegenwoordig iedere optredende muzikant virtuoos.

Peter Vinke, Technische Universiteit Delft

Wie geen vrijheidsgraden wil of durft in te leveren door te investeren in de ander, doet niet alleen zijn medemens te kort, doch houdt tevens zichzelf gevangen in de eenzaamheid van vermeende vrijheid.

Klaas van Breugel, Technische Universiteit Delft

Verscherping van de kwaliteitseisen, verbetering van de duurzaamheid van produkten, alsmede een wettelijk verbod van de produktie en verkoop van prullaria zullen tot een drastische vermindering van de jaarlijkse afvalberg leiden.

P. Vlaardingerbroek, Katholieke Universiteit Brabant