Beraad over een sociaal EG strandt

BRUSSEL, 3 DEC. Een poging van de EG-ministers van sociale zaken vanochtend om minimum afspraken te maken over arbeidstijden is gestrand in een “theologisch debat” onder Britse leiding. Volgens een hoge EG-ambtenaar die de bijeenkomst bijwoonde, verzetten behalve de Britten ook de Ieren zich fel tegen een concept-richtlijn van de Commissie om werknemers een maximale arbeidstijd van 48 uur, een vrije zondag en vier weken betaald verlof te garanderen.

De Britse minister gaf het voorbeeld van de Japanse werknemer die niet meer dan 15 dagen per jaar vakantie heeft en daarmee zeer tevreden is. Ook las hij een brief voor van een Britse werknemer die zich een werkweek van minder dan 48 uur absoluut niet kon veroorloven omdat hij dan te weinig zou verdienen. De Britse delegatie hield een langdurig en hartstochtelijk pleidooi om “nationale gebruiken” te respecteren. Ook menen de Britten dat volgens het subsidiariteits-beginsel de EG zich van dergelijke regelingen ver moet houden.

De richtlijn valt onder de maatregelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk en is daarmee een van de weinige bevoegdheden waar de EG-ministerraad met een gekwalificeerde meerderheid over zou kunnen beslissen. De Britten bestreden vanochtend echter dat er een verband bestaat tussen arbeidstijd en veiligheid op het werk.

In het politieke overleg tussen premier Lubbers en premier Major eerder deze week is al afgesproken dat minister De Vries (sociale zaken) het vanochtend niet op een stemming zou laten aankomen. Gebeurde dat wel, dan zou Major zich op de top in Maastricht volgende week zeer onbuigzaam opstellen. De Britten hebben tijdens de onderhandelingen voor de Europese politieke unie consequent volgehouden dat de EG zich niet met sociale vraagstukken dient bezig te houden. Vanochtend werd duidelijk dat de richtlijn over arbeidstijden pas volgend jaar weer op de agenda komt. Namens de Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, zei Commissaris mevr. V. Papandreou dat zij “duizenden brieven” had ontvangen waarin werknemers juist aandrongen op een gegarandeerde maximale arbeidstijd. Zij zei “nog nooit” een brief te hebben ontvangen van een burger die liefst meer zou werken dan 48 uur. In Japan wordt weliswaar langer gewerkt, maar daar gebeuren dan ook veel meer arbeidsongevallen, zo merkte zij op.

    • Folkert Jensma