Belgie (2)

In de tweede alinea van: "De begrijpelijke verwildering onder de Belgische stemmers' van Ger Verrips (NRC Handelsblad, Opiniepagina van 29 november) staat: “In de stad Mechelen, waar geen immigranten wonen werd het Vlaams Blok de tweede partij; in Gent, waar de meesten wonen bleef zij vierde”.

Het door mij gecursiveerde is onjuist. Om de Nederlandse lezer correct te informeren geef ik wat genuanceerdere gegevens uit het migrantenrapport van Koninklijke Kommissaris Paula Dhont. Wat betreft de Vlaamse steden telt Antwerpen de meeste vreemdelingen, namelijk 10,26 procent van de 476.044 inwoners, Gent telt er 6,49 procent op 232.619 en Mechelen 6,43 procent op een populatie van 75.729.

Deze cijfers geven echter het totaal aantal vreemdelingen (= niet Belgen). Belangrijker zijn de volgende cijfers: 68,8 procent van de vreemdelingen in Antwerpen komen van buiten de EG, tegen 77,58 procent voor Gent en 80,38 voor Mechelen. Het aandeel niet-EG vreemdelingen in verhouding tot de totale populatie verschilt dus niet zo sterk van stad tot stad: 7,06 procent voor Antwerpen, 5,04 procent voor Gent en 5,17 procent voor Mechelen.

Volgens Ger Verrips verkeert Antwerpen in een bijzondere situatie aangezien volgens hem de immigrantenbevolking voornamelijk bestaat uit islamieten afkomstig uit de bergstreken van Marokko, sterk beïnvloed door het fundamentalisme en dus met grotere aanpassingsmoeilijkheden.

De situatie van Antwerpen is niet uniek: als je het aandeel Maghrebijnen berekent in verhouding tot de totale populatie is dat voor Antwerpen 3,95 procent, voor Gent 1,02 procent en tenslotte voor Mechelen 4,69 procent. Het aandeel Maghrebijnen (Marokkanen) in de bevolking kan dus slechts een deelverklaring bieden voor het succes van het Vlaams Blok in Antwerpen en Mechelen tegenover de mindere uitslag in Gent. Belangrijker lijkt mij de geografische factor: Mechelen is maar twintig kilometer verwijderd van Antwerpen (de oorsprong van het Vlaams Blok), terwijl Gent op zestig kilomter ligt, aan de andere kant van de Schelde.

    • Dirk Holemans