Beleggers Rabo krijgen compensatie van Noro

ROTTERDAM, 3 DECEMBER. J.A. Fentener van Vlissingen, grootaandeelhouder en scheidend directeur van het grootste particuliere beleggingsfonds van Nederland, Noro, heeft samen met de Rabobank een plan opgesteld om de verliezen die Rabo-cliënten hebben geleden door te investeren in een fonds van Noro te beperken.

Rabo en Fentener van Vlissingen (Noro Holdings) bieden beleggers 18,50 gulden voor het aandeel waar zij in 1987 20 gulden voor betaald hebben. De klanten van Rabo werden in 1987 benaderd voor een investering in een fonds dat mogelijk dubbel zo goed zou renderen als een staatslening: Rabo-Noro Venture.

Beleggers staken 52 miljoen gulden in het door Noro bestuurde fonds. Bijna de helft van het bedrag is genvesteerd in de software-industrie. De grootste investering is gedaan in het nu met koersval kampende Volmac. Inmiddels is dit belang afgestoten, zo zegt een woordvoerder van Noro.

Ook investeerde Rabo-Noro Venture in het inmiddels failliete Topdata en in de Belgische videoketen Super Club, die onlangs een faillissement wist af te wenden door Philips de macht te geven.

Na vier jaar is het het aandeel Rabo-Noro Venture van 20 gulden gedaald tot 13,34 gulden. Sommige aandeelhouders vonden het bovendien een probleem dat zij niet uit het fonds konden stappen, maar moeten wachten tot over een jaar of vier de beleggingen weer zijn afgestoten. Omdat te veel aandeelhouders hun investering in Noro-fondsen terug wilden hebben, besloot Fentener van Vlissingen een jaar geleden de mogelijkheid van tussentijdse uittreding te schrappen.

In overleg met de Rabo-bank heeft Fentener van Vlissingen besloten om voor de beleggers in Rabo-Noro Venture BV een uitzondering te maken. Volgens Noro mag dit niet gezien worden als een precedent, andere fondsen krijgen die mogelijkheid niet.

Rabo en Noro - zowel bank als beleggingsorganisatie wil niet zeggen volgens welke verdeelsleutel - bieden de beleggers een bedrag van 16,50 gulden per aandeel. Samen met het al eerder betaalde dividend van 2 gulden levert dat de uittredende belegger een bedrag op van 18,50 gulden.

Volgens Noro is de uitzondering voor de Rabo-klanten gecreëerd, omdat het beleggingsfonds alleen met grotere beleggers (meer dan 200.000 gulden) wil werken. Volgens de woordvoerder is het niet de bedoeling dat Rabo-Noro Venture wordt opgeheven. Rabo en Fentener van Vlissingen zullen samen met de beleggers die niet willen uitstappen het fonds voortzetten.