Beleggers Nedlloyd willen besluit over Hagen

ROTTERDAM, 3 DEC. De commissie van aandeelhouders van Nedlloyd dringt er bij de raad van commissarissen van het Rotterdamse transportconcern op aan uiterlijk 9 december een beslissing te nemen over de benoeming van de Noorse grootaandeelhouder Torstein Hagen in de raad. De raad van commissarissen heeft met Hagen gesproken over diens kandidatuur voor een commissariaat. Afgesproken is dat het overleg wordt voortgezet om na te gaan of het mogelijk is tot “een vertrouwenwekkende en constructieve samenwerking te komen.”

P.P.F de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters, woordvoerder van de aandeelhouderscommissie, heeft de indruk dat de raad van commissarissen nog een keer wil praten met Hagen. “Dat hoeft niet zoveel tijd te kosten, de beslissing over zijn benoeming kan niet veel langer worden uitgesteld.” Nedlloyd heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de commissie, die de aandeelhouders vertegenwoordigt bij de benoeming van commissarissen.

De raad heeft na de gesprekken met Hagen besloten “geen voornemen uit te spreken inzake de benoeming van commissarissen in de twee bestaande vacatures”. Zo deelde Nedlloyd maandag mee, nadat de raad van commissarissen eind vorige week bijeen was geweest. Behalve met Hagen is ook met andere kandidaten voor de post van commissaris gesproken.

Hagen tracht al geruime tijd een plaats in de raad van commissarissen te veroveren op basis van het belang van 27 procent dat Marine Investment en een aan haar gelieerde Noorse oliemaatschappij in Nedlloyd bezitten. Hagen is de formele vertegenwoordiger van dit investeringsfonds. De raad van commissarissen, onder voorzitterschap van H. Rootliep, slaagde er tot nu toe in Hagen buiten de deur te houden.

Lange tijd was de raad en het bestuur ervan overtuigd dat Hagen als een pure "raider' moet worden beschouwd, die het concern wilde opsplitsen om daarna zijn aandelen met forse winst van de hand te doen. Hagen heeft daarentegen altijd beweerd een lange-termijn-investeerder te zijn. Hij heeft een plan opgesteld om de activiteiten van Nedlloyd die niet tot de kern behoren, versneld af te stoten.