Woonwagenbewoners zeggen huurcontract op

DEN HAAG, 2 DEC. Vier- tot vijfduizend woonwagenbewoners hebben het huurcontract voor hun standplaats bij de gemeente opgezegd. Dit deelde woordvoerder R. Wanrooy van het Landelijk Platform Woonwagenbewoners en Zigeuners gisteren op de IKON-radio mee. De woonwagenbewoners hebben dit gedaan uit onvrede met het voornemen van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) in de periode 1993-2003 de huren van de standplaatsen jaarlijks fors te laten stijgen.

Heerma heeft besloten in 1993 de huren van de standplaatsen te verhogen en de huren van de wagens zelf te verlagen. Door allerlei historische oorzaken is volgens hem de standplaatshuur te laag en de wagenhuur te hoog. De verhoging van de standplaatshuur wordt voor huurders dus gecompenseerd door een verlaging van de wagenhuur. Dat geldt niet voor de koopwagens, nu ongeveer 65 procent van het totaal.

Heerma heeft 1993 als het jaar gekozen om het nieuwe huursysteem in te voeren, omdat dan vrijwel alle eigenaren van woonwagens de lening hebben afgelost die zij in het verleden afsloten bij het toenmalige ministerie van CRM voor de aanschaf van hun wagen. Blijkens een notitie van de staatssecretaris zou het gevolg van het nieuwe systeem zijn dat de huur van een standplaats inclusief berging en sanitair, die nu nog 146 gulden per maand kost en volgend jaar 163 gulden, in 1993 naar 365 gulden gaat.

Ook Heerma vindt die sprong te groot. Daarom heeft hij huurgewenningsbijdragen geïntroduceerd, waardoor de bewoner in 1993 feitelijk zelf 184 gulden aan huur voor de standplaats moet betalen. Dat komt neer op een stijging van 13 procent. Dit percentage zal elf jaar lang gelden. In die periode wordt de huurgewenningsbijdrage geleidelijk tot nul verminderd, waardoor de standplaats in 2003 624 gulden kost.

De woonwagenbewoners vinden de stijging te hoog en hebben het opzeggen van de huur als actiemiddel gehanteerd. Dat betekent formeel dat ze hun standplaats na het verstrijken van de opzeggingstermijn moeten verlaten. Maar de VNG heeft de gemeenten geadviseerd niet tot ontruiming over te gaan. Volgens VNG-medewerker G. de Goede ontbreekt het gemeenten ook aan incassomogelijkheden.