VPRO-actie "Beste Wervers' ontketende een ware rage

“Groter dan de VARA!”, luidde triomfantelijk de conclusie van Van Kooten en De Bie, die gisteravond de einduitslag van de ledenwerf-actie van de VPRO bekend maakten: 570.165 stuks. En meteen somden zij op welke leden in het kader van de “zuivering van het ledenbestand” hun lidmaatschap - onder het motto “noblesse oblige” - weer dienden op te zeggen: “popi-meelopers” als mannen van boven de veertig met racefietsen met een triathlon-stuur of mensen die nog grappen maken over de Chippendales, zij die 3 radiotoestellen en 2 tv's in huis hebben en nog steeds geen kijk- en luistergeld betalen of degenen die geloven in de “bolle waanzin” van de homeopathie.

Gistermiddag werd duidelijk wat voor mensen zich in de race om de A-status als lid hebben aangemeld. Het succes van de VPRO-campagne is voor een belangrijk deel te danken aan de actie “Beste wervers worden bekende Nederlanders”. Dit deel van de campagne, die de VPRO meer dan 25.000 leden heeft opgeleverd, blijkt een ware rage te hebben ontketend. 200 Nederlanders verdienden een foto in de krant door het aanbrengen van tien nieuwe leden; 140 foto's zijn inmiddels geplaatst, binnenkort volgt nog een advertentie met 60 foto's. Maar liefst 117 "Beste Wervers' verzamelden het vereiste aantal van 100 nieuwe leden, waarmee zij twee minuten tv-zendtijd in de wacht sleepten. In het speciale A-status-programma hebben zich er al 27 wervers op de televisie gepresenteerd, de overige 90 werden verdeeld over 3 zondagmiddagen: gisteren, volgende week en de week daarop.

Het was een stoet van overwegend jonge mensen, die de veelal aan hun studie ontleende boodschap uitdroegen in de "Kinderkast-'formule: gordijntje open, een boodschap en daarna een filmpje. Natuurlijk waren weer de studenten van de Landbouwhogeschool in Wageningen present, die hun Droevendaal-barakken niet willen laten ontruimen. Maar ook waren er de IVKO-school in Amsterdam, de met verhuizing bedreigde Tuinbouwschool in Boskoop, de Technische Hogeschool in Enschedé, de Hotelschool in Den Haag en het naar Leeuwarden te verplaatsen H.C. van Hall-instituut in Groningen. Er gaat wat om in de wereld van de universitaire en HBO-opleidingen, waarvan de kijker dank zij de VPRO-actie plotseling deelgenoot wordt gemaakt.

De VPRO-campagne heeft lucht gegeven aan noodkreten, die zonder de A-status-actie minder luid of helemaal niet zouden zijn gehoord. Twee op uiteenlopende wijze om aandacht schreeuwende periodieken kwamen aan bod: Primeur, de met opheffing bedreigde jongerenkrant van de Weekbladpers en het tegen fusievoornemens actievorende Nieuwsblad in Tilburg. Muzikale huisvlijt vond dank zij de VPRO-campagne ineens landelijke verspreiding: het Bouwkundekoor, de Red Hot Tulpe Bolle, de popgroep Damage Break, het Leids studentenorkest Super Crescendo en het carnavalsorkest Beperkt Houdtbaar. Curieus was de bijdrage van het "Literaire herengenootschap', dat een pleidooi hield “tegen de verloedering, maar vóór de verbroedering”.

Het aardige van deze uren met "Beste wervers' is het authentieke kijkje dat de kijker gegund wordt in de keuken van het modale VPRO-lid. Het zijn de weldenkende, of althans welwillende jongeren in de provincie, die zich sterk maken voor een opleiding of een of ander goed doel. Wie denkt dat het voornamelijk "alternatievelingen' zijn die zich tot de omroep aangetrokken voelen, heeft het mis: er zat weliswaar een filmpje in ten bate van het Amsterdamse kraakbolwerk "Vrankrijk', maar daar stonden de sigarenrokende ballen van de Delftse studentenvereniging Sanctius Vergilius tegenover. Naast de oproep van de stichting Centraal Wonen stond een oproep van de stichting Blijf van m'n lijf voor meer subsidie.

Het was een boeiend panopticum, dat de VPRO gisteren ten tonele voerde. Hopelijk levert het de omroep niet alleen leden, maar ook een enkele creatieve programmamaker op.

    • Tom Rooduijn