Verlaging ziektekostenpremies; Simons: maximum standaardpolis 15,5 procent lager

DEN HAAG, 2 DEC. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de ziektekostenpremies voor particulier verzekerden die onder de Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen (WTZ) vallen vanaf 1 januari fors verlagen.

De maximumpremie voor de standaard(pakket)polis moet volgens Simons met 15,5 procent omlaag van ƒ 140 tot ƒ 118,30 per persoon per maand, evenals die voor 65-plussers. Verzekerden onder de 65 jaar gaan voor de standaardpakketpolis ƒ 153,30 per maand betalen in plaats van ƒ 170,30. Kinderen betalen hoogstens de helft.

De standaardpolis is in 1986 in het leven geroepen voor ex-vrijwillig verzekerden bij het ziekenfonds. Sinds 1989 moet aan iedereen van 65 jaar of ouder die niet bij een ziekenfonds verzekerd is of niet deelneemt in een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering voor ambtenaren, de mogelijkheid worden geboden een standaardpakketpolis te kiezen.

Mensen jonger dan 65 die voor hun maatschappijpolis een hogere premie betalen dan voor het standaardpakket, kunnen sinds februari van dit jaar overstappen op het standaardpakket. Op 1 januari 1992 kunnen ongeveer 300.000 studenten een standaardpakketpolis nemen.

In totaal zullen volgend jaar volgens een schatting van het overkoepelende orgaan van particuliere ziektekostenverzekeraars (KLOZ) ongeveer één miljoen mensen beschikken over een standaardpakket. De staatssecretaris bepaalt de dekking ervan en de maximum premiehoogtes. De tekorten die de particuliere verzekeraars op de standaardpakketten leiden, worden omgeslagen over de overige particuliere verzekerden. Die betalen dit jaar een omdslagbijdrage van ƒ 270, volgend jaar ƒ 414.

Het bestuur van het KLOZ zou vanmiddag over de aangekondigde premieverlagingen vergaderen. In een eerste reactie zei het KLOZ “niet ontevreden” te zijn.

Vooral voor de omzetting van de oorspronkelijk geplande verlaging voor de standaardpakketpolis van 15,5 procent in een verlaging van 10 procent is het KLOZ de staatssecretaris “erkentelijk”. Veel leden van het KLOZ menen echter dat de premies voor het standaardpakket in het geheel niet moeten worden verlaagd. Vorige week had het KLOZ overleg met Simons, waarna de veel forsere verlaging van 15,5 procent van tafel ging.