Uitzondering voor Londen in EMU

DEN HAAG, 2 DEC. Aan het EG-verdrag voor de economische en monetaire unie (EMU) zal een aanhangsel worden toegevoegd dat uitsluitend Groot-Brittannië de gelegenheid geeft om af te zien van deelneming aan de slotfase van EMU.

Er zal geen algemene uitzonderingsclausule worden opgenomen die landen de mogelijkheid biedt buiten de slotfase van één munt en één centrale bank te blijven. Dat is het resultaat van een informele vergadering van de Europese ministers van financiën, afgelopen weekeinde in Scheveningen. Vandaag en morgen zijn de ministers van financiën opnieuw bijeen, maar dan in Brussel.

Tijdens een drie uren durend gesprek op het Catshuis hebben premier Lubbers, zijn Britse collega Major en de ministers van buitenlandse zaken, Van den Broek en Hurd, gisteren een poging gedaan de nog bestaande verschillen voor de EG-topconferentie, volgende week in Maastricht, uit de weg te ruimen. Van Nederlandse zijde werden na afloop, volgens afspraak, geen mededelingen gedaan. Premier Major gebruikte bij zijn terugkeer in Londen een uitdrukking van de hertog van Wellington tijdens de slag bij Waterloo: “It's hard pounding.” Major voegde er aan toe door te zullen ploeteren.

Voordien had premier Lubbers nog de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, ontvangen. Major krijgt vandaag in Londen de Franse president Mitterrand op bezoek. Komende vrijdag vergaderen de zes christen-democratische regeringsleiders uit de EG-landen onder leiding van Lubbers in Den Haag. Commissievoorzitter Delors antwoordde gisteren op een vraag of hij optimistisch was over de topconferentie in Maastricht niet toevallig met de korte zin: “Over de EMU ja, over de EPU nee.”

Nederland zal in Maastricht voorstellen een culturele paragraaf toe te voegen aan het EG-verdrag, die in algemene termen de bevordering van de cultuur belijdt en waarin tevens steunmaatregelen voor cultuur mogelijk worden gemaakt.