Suggestie premier Andreotti; Italië mogelijk al in maart naar de stembus toe

ROME, 2 DEC. In Italië worden waarschijnlijk in maart vervroegde verkiezingen gehouden, nadat premier Andreotti heeft gesuggereerd dat in de huidige politieke constellatie weinig doeltreffend beleid meer mogelijk is.

De parlementaire verkiezingen staan voor volgend jaar zomer op het programma, maar van verschillende kanten is al voorgesteld ze eerder te houden. De plannen voor institutionele hervormingen zijn de afgelopen maanden geen stap verder bij realisering gekomen. Ook de plannen voor een structurele sanering van de overheidsfinanciën, noodzakelijk in verband met de Europese monetaire eenwording, laten veel te wensen over wegens politieke conflicten hierover.

“Na het Europese rendez-vous in Maastricht moeten we ons afvragen of het nog mogelijk is de maanden die resten tot het einde van de parlementaire zittingsperiode, te gebruiken voor nuttige doelen, of dat het niet beter is een periode van voortdurend afwachten af te sluiten en een nieuwe vijfjarige periode te beginnen, gewijd aan echte hervormingen”, zei Andreotti zaterdag op een vergadering van de top van de christen-democratische partij in Milaan.

In het voorjaar drongen verschillende partijen en sociale groepen al aan op vervroegde verkiezingen, in de hoop dat een nieuw parlement de politieke impasse zou kunnen doorbreken. Ook president Cossiga heeft bij herhaling hiervoor gepleit. Tot nu toe heeft Andreotti zich steeds verzet.

Andreotti zei dat alle aandacht geconcentreerd moest zijn op de aanloop naar "Maastricht' en het maken van een nieuwe begroting, iets wat overigens niet is gebeurd. Maar de premier wilde ook tot in 1992 premier blijven, omdat hem dat een betere uitgangspositie zou verschaffen voor een gooi naar het presidentschap. De ambtstermijn van Cossiga loopt volgend jaar zomer af.

De socialistische partij, de belangrijkste coalitiegenoot van de christen-democraten, heeft de suggestie van Andreotti met instemming ontvangen. Partijleider Craxi had eerder voorgesteld om eerst een nieuw parlement te kiezen, dan de premier van het nieuwe kabinet, en daarna, in de zomer, de nieuwe president. Premier en president worden door de politieke partijen gekozen.

Als later deze maand, na "Maastricht', wordt besloten de verkiezingen een paar maanden te vervroegen, worden ze waarschijnlijk in maart gehouden.

    • Marc Leijendekker