"Referendum om grondwet Suriname'

PARAMARIBO, 2 DEC. De grondwetswijzigingen die de Nieuw Frontregering heeft ingediend, zullen aan een referendum moeten worden onderworpen.

Dat vindt prof. mr. C. Ooft, die voorzitter was van de grondwetswijzigings-commissie die vorige week haar mandaat aan de regering heeft teruggegeven. De commissie acht haar taak overbodig geworden nu de regering zelf en buiten de commissie om, reeds wijzigingsvoorstellen heeft gedaan.

Parlementsvoorzitter J. Lachmon heeft de commissie verweten een jaar na haar installatie nog geen letter op papier te hebben gezet. Ooft verdedigt de werkwijze van de commissie met de mededeling dat aan alle ministeries, politieke partijen en diverse functionele groepen, uitnodigingen waren verzonden om suggesties te doen, zonder veel succes.

Alleen van de Rekenkamer, twee politieke partijen en de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede is respons binnengekomen. Ooft verklaarde dat de coup van verleden jaar december een hoop stagnatie had veroorzaakt en dat de commissie geen duidelijke richtlijnen had meegekregen.

De regering heeft de vorige maand een ontwerp ingediend tot grondwetswijziging, onder andere over de bevoegdheden van de militairen en over de bevoegdheden van de Staatsraad, die beperkt worden. Voorgesteld is ook om de Nationale Assemblée de bevoegdheid te geven om de president uit zijn ambt te ontzetten en de president de bevoegdheid te geven het parlement te ontbinden.

De Staatsraad is niet gelukkig met het voorstel om hem de bevoegdheid te ontnemen besluiten van de ministerraad te schorsen.