Rector van Vossius door stadsdeelraad weggestuurd

AMSTERDAM, 2 DEC. De rector van het Amsterdamse Vossiusgymnasium, A. Mantel, is voor drie maanden geschorst wegens een vertrouwensbreuk tussen hem en het personeel van de school. De maatregel is genomen door het Stadsdeel Zuid, dat het schoolbestuur vormt van dit openbare gymnasium.

De ouders van de leerlingen kregen vrijdag een brief waarin zij van het besluit op de hoogte worden gesteld. Conrectrix A. Luger-Veenstra neemt de komende drie maanden de taken van de rector over. Een organisatiebureau zal onderzoeken of het vertrouwen tussen de geschorste rector, de conrectoren en de docenten kan worden hersteld.

De conflicten tussen rector Mantel enerzijds en de conrectoren en docenten anderzijds spelen al meer dan een jaar en bereikten de afgelopen weken een hoogtepunt. Een eerdere bemiddelingspoging door deskundigen van de Universiteit van Amsterdam is op niets uitgelopen. In oktober werd een door een grote meerderheid van de docenten ondersteunde motie van wantrouwen tegen rector Mantel aangenomen. Op dat moment is het Stadsdeel Zuid in haar kwaliteit van schoolbestuur gevraagd om in te grijpen.

In de brief aan de ouders rechtvaardigt het stadsdeel de "ordemaatregel' tegen de rector omdat “vanwege een vertrouwenscrisis de voortgang van het onderwijs werd bedreigd”. Volgens een voorlichtster “komt de rector in principe terug”, maar was de sfeer op school “zo vertroebeld dat een afkoelingsperiode nodig was”.

Volgens de deelraad staat het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel tijdelijke schorsing in het belang van de instelling toe. Hoe lang het zal duren voor het onafhankelijke bureau met een advies zal komen, weet de voorlichtster niet.

Conrectrix Luger-Veenstra beaamt dat schorsing een zware maatregel is, maar onderschrijft het besluit volledig, al “betreurt” ze dat het zover is gekomen. Volgens haar speelde de strijd zich zowel op persoonlijk vlak af als op beleidsniveau, maar “in het belang van de betrokkenen” wil ze niet meer kwijt dan dat het gaat om “heel diepliggende waardeverschillen”.

Rector Mantel wil “in het belang van de school” evenmin op de kwestie ingaan.