Poolse beurs fascineert beleggers

Elke dinsdag drommen de nieuwsgierige kijkers op de effectenbeurs van Warschau tezamen om over een provisorische afscheiding heen aandachtig te turen naar de beurshandelaren en naar de als een ritueel aandoende handelingen en naar het computerscherm waar de koersen en de transacties zichtbaar zijn.

De effectenbeurs van Warschau (Warsaw Stock Exchange) is gevestigd op de vijfde verdieping van het voormalige hoofdkwartier van de Communistische Partij. Zodra de voorzitter van de effectenbeurs, Wieslaw Rozlucki, ten tonele verschijnt om de die dag geldende aandelenkoersen bekend te maken verstomt het gegons en is er alleen nog maar aandacht voor de op het groene electronische scherm opflitsende dagkoersen.

Rozlucki verricht deze ceremonie elke week dinsdag sinds de effectenbeurs in april zijn poorten opende. In aanvang werd in vijf nog maar kort tevoren geprivatiseerde staatsondernemingen gehandeld. Sindsdien zijn nog vier bedrijven toegevoegd. Rozlucki spreekt vol vertrouwen over de toekomstige ontwikkeling van de beurs en ziet als een “conservatieve prognose” gedurende het komende jaar tenminste één nieuw beursfonds per maand verschijnen.

De effectenbeurs in Warschau is gemodelleerd naar die van het Franse Lyon. Het heeft een noteringssysteem dat de dagelijkse toegestane prijsfluctuaties beperkt tot maximaal 10 procent hetgeen de beleggers enigszins beschermt tegen al te grote fluctuaties.

“Wij maken gebruik van een uiterst modern boekings- en verwerkingsmethode, waardoor de gedane transacties met grote betrouwbaarheid worden verwerkt”, vervolgt Rozlucki. Voorts kondigde hij aan dat “de handel in aandelen begin volgend jaar zal worden uitgebreid tot twee dagen per week.”

Al deze "kapitalistische' activiteiten zijn nieuw voor de meeste Polen. Cliënten die een beleggingsadvies verlangen en bij hun bank te rade gaan, treffen daar, of een uiterst jeugdig jongmens aan die vers uit de schoolbanken lijkt te zijn gestapt, of een al op leeftijd ogende functionaris die zich de "oude' effectenbeurs van ruim vijftig jaar geleden nog kan herinneren.

In lijn met de toenemende belangstelling voor aandelen, is de omzet op de nieuw geopende beurs gestaag gegroeid van omgerekend ruim 6.000 gulden op de eerste beursdag naar deze week 11,8 miljard zloty (4,75 miljoen gulden).

De afgelopen week zag de zoetwarenfabrikant Wedel, die voor 40 procent toebehoort aan het Amerikaanse frisdrankenconcern PepsiCo, als nieuwkomer op de beurs zijn koers de introductieprijs met ruim 38 procent overtreffen. Deze positieve koersontwikkeling kan Warschau goed gebruiken. Het koersgemiddelde van de genoteerde waarden (Warsaw WIG Indicator) brokkelde sinds medio april (16 april = 100) af naar een laagtepunt van 66,2 enkele maanden geleden en herstelde weliswaar naar 95,3 begin november, maar is nadien toch weer teruggevallen naar 79,9 deze week.

De in oktober ontstane opleving viel samen met de beursintroductie van de bierbrouwerij Zywiec. De koers van het aandeel verdubbelde in minder dan geen tijd terwijl het aantal verhandelde aandelen dagen achtereen bijna de helft uitmaakte van het totale beursvolume. Een andere prijsknaller was het naar de beurs gebrachte bouwconglomeraat Exbud dat in korte tijd zelfs een verdrievoudiging van zijn beurskoers doormaakte. De krachtige waardestijging van beide beursnieuwelingen is ook te danken aan toenemende belangstelling voor Poolse aandelen vanuit het buitenland. Voor buitenlandse beleggers zijn er geen speciale restricties op het bezit van Poolse aandelen. Zij moeten zich aan dezelfde regels houden als die waaraan lokale beleggers zijn onderworpen. Dit houdt onder meer in de verplichting om een belang van meer dan 10 procent in een bepaald fonds openbaar te maken en het aanmelden bij de beurscommissie van de intentie om meer dan 33 procent in een Poolse onderneming te willen verwerven. Deze onder voorzitterschap van Leslaw Paga staande commissie heeft de bevoegdheid om een uit het oogpunt van “nationaal belang” ongewenste aankoop te verbieden. Zover is het tot dusverre nog niet gekomen. De totale kapitalisatie van de ter beurze genoteerde bedrijven bedraagt omgerekend ongeveer 260 miljoen gulden. Hiervan is slechts een fractie in buitenlandse handen.

Met name vanuit Denemarken en Engeland is belangstelling voor de Poolse beurs geconstateerd. Buitenlandse beleggers kunnen hun verkoopopbrengsten inclusief dividenden en gemaakte koerswinst ongehinderd repatriëren. Beleggingsexperts zijn evenwel beducht op tegenvallers op de beurs van Warschau. De economische recessie in Polen duurt voort en lijkt zich voorshands nog te verdiepen. De omschakeling naar een vrije markt economie verloopt moeizaam. De economische expansie en de beursintroductie van ondernemingen wordt vooralsnog zwaar gehandicapt door de torenhoge bankrente. Een debetrente van om en nabij 40 procent maakt het voor Poolse ondernemingen uiterst moeilijk om geld te lenen en winstgevend te blijven.

Ondanks dat zijn er pluspunten die perspectieven bieden. De koers-winst verhouding van de meeste in Warschau genoteerde aandelen is gemiddeld relatief zeer laag en variëert met een enkele uitzondering van 1,4 tot 9,5 waarbij de meeste aandelen niet hoger komen dan 3. Dit aspect laat ruimte voor toekomstige verbetering, zeker indien wordt bedacht dat Polen een land is met 40 miljoen inwoners en met een private sector die in een stroomversnelling is geraakt die een toenemend aantal beleggers zal aanlokken.

Financial Times

    • Christopher Bobinski