Het verdient aanbeveling om in navolging van de ...

Het verdient aanbeveling om in navolging van de rechtspraak bij de mayas's de strafmaat voor een misdaad binnen de door de wet vastgelegde onder- en bovengrens door het slachtoffer (of diens familie) te laten bepalen.

E Hoekstra, Rijksuniversiteit Groningen

Gemeten aan de aandacht die de Nederlandse televisie buiten de gewone zendtijden aan plotseling optredende internationale gebeurtenissen (Golfoorlog) besteden, is de Nederlandse samenleving meer op zichzelf gericht dan die van de omringende landen.

B. Balkan, Rijksuniversiteit Groningen

De invloed van krachttraining op het vergroten van sportprestaties wordt nog altijd onderschat door vele Nederlandse topssport(st)ers.

L. van der Meer, Vrije Universiteit Amsterdam

De bevindingen dat werkgevers in de stad minder geneigd zijn een werkloos persoon aan te nemen dan werkgevers op het platteland bij eendezelfde soort baan bevestigt dat de verstedelijkingsgraad van invloed is op het functioneren van de regionale arbeidsmarkt.

C. Gorter, Vrije Universiteit Amsterdam