Handel met rest Joegoslavië hersteld; EG handhaaft sancties voor Servië alleen

BRUSSEL, 2 DEC. De twaalf EG-ministers van buitenlandse zaken hebben vanochtend de sancties tegen alle Joegoslavische deelrepublieken opgeheven, met uitzondering van Servië. Dat is vanochtend in Brussel bekendgemaakt.

De bestaande handelsbetrekkingen van de Europese Gemeenschap met de republieken Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië, die vorige maand werden opgeschort, worden hersteld. De sancties gelden voluit tegen Servië en - voorlopig - tegen Montenegro, dat beschouwd wordt als bondgenoot van Servië. De Nederlandse minister, H. van den Broek, zei dat de EG nog “overweegt” in hoeverre deze republiek zal worden uitgezonderd. Hij hoopte dat de onderzoeksmissie van VN-ambassadeur Cyrus Vance in Joegoslavië naar de stationering van een VN-vredesmacht ook het vredescongres in Den Haag weer op gang kan helpen. Van den Broek zei dat mogelijk volgende week de conferentie weer hervat kan worden.

De EG-ministerraad van buitenlandse zaken vindt dat de Oekraïne de internationale verplichtingen van de Sovjet-Unie voor een evenredig deel moet overnemen. Minister Van den Broek zei vanochtend in Brussel dat de Oekraïne aansprakelijk moet blijven voor de buitenlandse schuld van de Sovjet-Unie. Ook moet de deelrepubliek de non-proliferatieverdragen voor atoomwapens, die de Sovjet-Unie heeft getekend, gehoorzamen. Daarnaast wil de EG, dat de Oekraïne de rechten van minderheden respecteert en de verplichtingen uit de verdragen over wapenbeheersing op zich neemt.

De EG-landen verwachten van de Oekraïne dat deze zich inzet voor een vreedzame en “ordelijke” dialoog met de andere deelrepublieken over de gevolgen van uittreding, aldus de Nederlandse minister, die het roulerend voorzitterschap van de EG bekleedt. Van den Broek ontkende dat er in de Raad over diplomatieke erkenning van de Oekraïne is gesproken.

De EG-ministerraad besloot in navolging van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) vanochtend een algemeen handelsembargo in te stellen tegen Haïti, waar de democratisch gekozen president Jean-Bertrand Aristide op 30 september van dit jaar werd afgezet door het leger.

    • Folkert Jensma