Ereschulden Japan in Tokyo besproken

DEN HAAG, 2 DEC. De Stichting Japanse Ereschulden heeft gisteren opnieuw een delegatie naar Tokyo gestuurd.

De delegatie vertrok onder meer op uitnodiging de Japanse Socialistische Partij. Deze partij toonde tijdens het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Japan eind oktober veel belangstelling voor het streven de Stichting een schadeloosstelling te krijgen voor de Nederlanders die in de periode 1940-1945 in Japanse gevangenschap hebben gezeten. De Stichting Japanse Ereschulden zegt ook een uitnodiging voor een tweede bezoek te hebben ontvangen ontvangen van een comité van 114 Japanse wetenschappers en advocaten, waaronder 82 hoogleraren van 37 universiteiten. Dit comité is van plan op 7 december, de dag waarop de Japanse vijftig jaar geleden Pearl Harbor werd aangevallen, een appèl te richten aan de Japanse regering om een publieke spijtbetuiging uit te spreken en financiële compensatie aan de slachtoffers van Japan aan te bieden.