Barnsteen

Ook wie niet op alle slakken zout legt moet zich toch wel enigszins storen aan de desinformatie in het artikel "Bernsteinkamer: een raadsel' door J.M. Bik (NRC Handelsblad, 23 november).

Uit ieder woordenboek Duits-Nederlands kan men leren dat "Bernstein' in onze taal "barnsteen' heet. Overigens is het geen "gesteente' maar fossiel hars. Frederik I die zichzelf in 1701 tot eerste Koning "in' Pruisen kroonde was geenszins de "soldatenkoning'. Hij was daarentegen vooral op het vertoon van weelde bedacht, om daardoor het prestige van zijn nieuw verworven titel te vergroten. Typisch een man om zich een barnsteenkamer aan te schaffen! Zijn zoon, Frederik Willem I, die hem in 1713 opvolgde, draagt met recht en reden de bijnaam "soldatenkoning'. Tot zijn merkwaardige hobbies behoorde het "verzamelen' der "langen Kerls' - bij wie men moet denken aan lengten als 1 m 80.

    • Dr. Ph.M. Bosscher