Als wij niet duurzamer met onze ...

Als wij niet duurzamer met onze welvaartsprodukten omgaan, zal de enorme uitbreiding van de afvalberg ons land in de verre toekomst nog interessant maken voor geologen.

F.J.T. Floris, Technische Universiteit Delft

De uitdrukking dat alcohol naar het hoofd stijgt, berust op een misverstand. Na het nuttigen van een glas bier wordt alcohol weliswaar in het bloed opgenomen, maar leidt daar slechts tot een marginale daling van de dichtheid welke niet in staat is een stijgende beweging in gang te zetten. Dit in tegenstelling tot het in de maag vrijkomende kooldioxide-gas dat zich soms luidruchtig een weg naar het hoofd baant.

R.S. Renger, Technische Universiteit Delft

Het feit dat iedere sollicitant zich kan voorbereiden op een psychologisch onderzoek maakt het ongeschikt om deel uit te maken van een selectieprocedure.

A.W. van der Werf, Rijksuniversiteit Groningen

Het is logisch dat de Bond tegen het vloeken vooral op haltes van het openbaar vervoer adverteert.

T.L. ter Meer, Vrije Universiteit Amsterdam