Hogere straffen in beroep Ajax-zaak

AMSTERDAM, 26 NOV. Ex-voetballer Sören Lerby is gisteren in het hoger beroep van Ajax' zwart-geldaffaire veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk en een boete van 250.000 gulden. In het hoger beroep vernietigde het Amsterdamse gerechtshof alle vonnissen van de Amsterdamse rechtbank. De vice-president van het Amsterdamse gerechtshof mr. J.H.M. Willems achtte het bewezen dat Lerby, die vorig jaar in deze zaak door de rechtbank van Amsterdam werd vrijgesproken, zich schuldig heeft gemaakt aan belastingontduiking en medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte. Behalve Lerby kreeg ook ex-voorzitter van Ajax, Ton Harmsen een zwaardere straf dan hem door de rechtbank was opgelegd.

Hoewel Lerby volhield dat hij niet op de hoogte was van de financiële malversatie, stelde het gerechtshof dat de ex-voetballer bij zijn transfer van Ajax naar Bayern München in 1983 bewust en actief had meegewerkt aan het opzetten van een frauduleuze constructie om zeven ton aan transfergelden belastingvrij in eigen zak te kunnen steken. In tegenstelling tot de bestuursleden van Ajax, die handelden in wat zij als het clubbelang zagen, had Lerby volgens het hof daarbij slechts oog voor zijn eigen portemonnee. Als verzachtende omstandigheden golden de jonge leeftijd bij het begaan van de strafbare feiten en de invloed van ex-voorzitter Ton Harmsen, in wie Lerby blindelings vertrouwen stelde.

De centrale rol van ex-voorzitter Harmsen in de frauduleuze transfers van spelers als Henning Jensen, Frank Arnesen en Sören Lerby stond voor het gerechtshof buiten kijf. Harmsen kreeg opnieuw zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 175.000 gulden, 25.000 meer dan de rechtbank had bepaald.

Ex-penningmeester Lou Bartels en de huidige commercieel directeur Arie van Eijden kregen vier maanden voorwaardelijk en boetes van respectievelijk 75.000 en 60.000 gulden. In de strafzaak waren boetes van 100.000 en 75.000 gulden opgelegd. Aan alle straffen was een proeftijd van twee jaar verbonden. Sportclub Ajax werd opnieuw veroordeeld tot een boete van twee miljoen gulden, waarvan een miljoen voorwaardelijk.

Na afloop waren de betrokkenen zonder uitzondering teleurgesteld. Directeur Van Eijden verklaarde als eerste dat hij in cassatie zou gaan bij de Hoge Raad. Van Eijden: “Ik rekende op een veel lagere straf.”

Ondanks de uitspraak stond zijn positie binnen Ajax volgens Van Eijden niet ter discussie. Dat werd later door penningmeester Arie van Os indirect bevestigd. Het bestuur van Ajax zou zich volgens Van Os beraden over de directeur, maar het zou hem “niet verbazen” als Van Eijden gewoon aanbleef. Van Os noemde het verder merkwaardig dat in het arrest werd gesteld dat de ledenraad van Ajax was misleid, maar dat diezelfde ledenraad nu moest opdraaien voor de fouten van het oude bestuur.

Lerby's raadsman wist nog niet of zijn cliënt tegen de uitspraak in cassatie zou gaan: “Dat betekent toch weer een flinke rekening en twee jaar onzekerheid. Maar anderzijds is het geen gering bedrag.” De veroordeelden hebben twee weken de tijd zich over cassatie te beraden.