Lubbers: netwerk van "Gladio' heeft "nationaal karakter'

DEN HAAG, 7 NOV. Het Nederlandse "Gladio'-netwerk heeft volgens minister-president Lubbers “een uitsluitend nationaal karakter”. De sterkte ervan zal in de komende jaren zodanig worden verminderd, “dat een minimaal verantwoorde organisatiestructuur resteert”. De activiteiten met betrekking tot opleiding en oefening zijn, aldus Lubbers, inmiddels teruggebracht tot een “minimaal aanvaardbaar niveau”.

De premier schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Beckers (Groen Links). Gladio heet in Nederland officieel "Nederlandse Organisatie Operatiën en Inlichtingen' en is een "stay behind netwerk' van agenten en materieel, dat wordt geactiveerd in het geval van een bezetting door een vreemde mogendheid. Het netwerk valt in Nederland rechtstreeks onder de minister-president.

Aanleiding voor de vragen van mevrouw Beckers vormt een boek van de Belg Hugo Gijsels, getiteld "Het netwerk Gladio', dat een derde hoofdstuk "Lubbers: mijn naam is haas' heeft. Gijsels zegt dat Lubbers vorig jaar, toen het bestaan van de Gladio-organisatie aan het licht kwam, de Kamer verkeerd en onvolledig heeft genformeerd over de Nederlandse betrokkenheid bij de organisatie, die volgens Gijsels internationaal is.

Lubbers spreekt dat tegen. Twee Nederlandse instructeurs hebben deelgenomen aan oefeningen in België, er zijn twee Belgische instructeurs bij een Nederlandse oefening geweest. Maar verder hebben “Nederlandse agenten niet in het buitenland deelgenomen aan internationale oefeningen”.