Studenten bezetten universiteitsgebouwen

ROTTERDAM, 5 NOV. Ongeveer honderd studenten houden sinds gistermiddag de Oudemanhuispoort, een van de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam, bezet in het kader van een landelijke actieweek tegen de bezuinigingsplannen van minister Ritzen (onderwijs).

De president van de Amsterdamse rechtbank, B. Asscher, bepaalde gisteren in een kort geding dat de bezetting door mag gaan. Het kort geding was aangespannen tegen de organisatoren van de actie door de stichting Instituut Carthago. De stichting had geëist dat de acties in de Oudemanhuispoort zo zouden worden beperkt dat rechtenstudenten die onderwijs wilden volgen er geen last van zouden hebben. Het instituut, belangenbehartiger van rechtenstudenten aan de Universiteiten van Amsterdam, had voor deze week een repetitieweek georganiseerd als voorbereiding op de komende tentamenperiode.

Volgens Asscher had de studentenvereniging ASVA de acties tijdig aangekondigd. Het Amsterdamse college van bestuur had bovendien verklaard de acties te zullen gedogen. Carthago had naar het college van bestuur moeten stappen en daar vervangende ruimte moeten vragen als het bang is voor overlast door de acties, zo bepaalde de rechtbankpresident.

Niet alleen in Amsterdam, ook in Nijmegen bezetten studenten gisteren universiteitsgebouwen. In Delft bezetten vanmorgen zo'n vijftig studenten de bestuursvleugel van het hoofdgebouw van de Technische Universiteit. Ook in tal van andere steden kwamen scholieren en studenten in actie tegen de minister. Met name diens voorstellen om studenten sneller te laten studeren door hun beurs te verlagen en scholieren minder studiefinanciering te geven waren onderwerp van protest. Ook werd er in Nijmegen en Amsterdam uitvoerig gediscussieerd over de kwaliteit van het onderwijs.

In Amsterdam pleitte de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, J.K.M. Gevers, voor een grotere differentiatie in het aanbod aan hoger onderwijs. Veel studenten kiezen voor een universitaire opleiding in plaats van voor een studie aan een hogeschool omdat deze meer status en doorgaans ook een hoger inkomen biedt. Dat verschil moet volgens Gevers zo snel mogelijk verdwijnen. Een eerste stap is het opheffen van het verschil in titulatuur. Gevers: “Schaf dus de doctorandustitel af.”