Verlies Hoogovens, in België 430 banen weg

AMSTERDAM, 31 OKT. Hoogovens in IJmuiden verwacht een verlies over 1991. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus ging topman ir. O.H.A. van Royen nog uit van een positief resultaat voor het hele jaar.

In de eerste helft van dit jaar boekte het staal- en aluminiumbedrijf nog een netto winst van 55 miljoen gulden. De verwachting was dat in de tweede helft van dit jaar quitte zou worden gespeeld. Volgens voorzitter van de raad van bestuur Van Royen zal de gewone bedrijfsvoering dit jaar nog slechts “een zeer bescheiden positief resultaat” te zien geven. Hoogovens moet echter een voorziening van vele tientallen miljoenen guldens treffen voor de herstructurering van het verliesgevende aluminiumbedrijf in het Belgische Duffel. Daar moeten binnen twee jaar 430 van de 2.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Van Royen verzekerde gisteren in een toelichting dat alles wordt gedaan om gedwongen ontslagen te voorkomen. Vorige week kondigde Hoogovens al een vermindering van de ruwe aluminiumproduktie aan met 10 procent in de smelters te Delfzijl en het Duitse Voerden.

De slechtere gang van zaken op de staalmarkt, mede als gevolg van een aarzelende conjunctuur, is volgens Hoogovens ook een van de oorzaken van de tegenvallende resultaten. De aluminiummarkt wordt overspoeld door primair aluminium uit de Sovjet-Unie, dat door de economische crisis in het land zelf veel minder verwerkt.

Oost-Europese landen die hun afzet niet langer in de door een economische crisis getroffen Sovjet-Unie kwijt kunnen, verkopen nu staal en schroot op de westerse markt. Het afzetvolume van staal ligt voor Hoogovens nog wel op het eerder voorspelde niveau. Door de aarzelende economie dalen de prijzen van staal.

Van Royen zei dat Hoogovens zijn investeringsprogramma met 10 tot mogelijk 30 procent zal terugbrengen. Maar “strategische investeringen” blijven volgens hem gehandhaafd. Hij onderstreepte dat Hoogovens alle opties bekijkt om aan de financieringsmiddelen te komen. De Hoogoven-topman sprak de verwachting uit dat de negatieve economische trend in de loop van 1992 wordt omgebogen.