Verlichting werkdruk justitie door Wet-Mulder

DEN HAAG, 31 OKT. De Wet-Mulder, die beoogt lichte verkeersovertredingen doelmatiger af te handelen, heeft in het eerste jaar na de gedeeltelijke invoering voldaan aan de doelstellingen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het ministerie van justitie.

Het onderzoek is een evaluatie van de wet in het arrondissement Utrecht waar deze nu ruim een jaar wordt toegepast. De Wet-Mulder hevelt lichte verkeersovertredingen als geringe snelheidsoverschrijdingen, fout parkeren en het voeren van onvoldoende verlichting van het strafrecht over naar het administratief recht. De regels van strafprocesrecht die groot beslag leggen op het justitiële apparaat, zijn door de wet overboord gegooid. Een bekeuring geldt voortaan als een beschikking. De betrokkene moet zelf in actie komen door beroep aan te tekenen.

Volgens het onderzoek spoort de praktijk op drie hoofdpunten met de bedoelingen van de wet. Het blijkt dat in 94 procent van alle geconstateerde verkeersovertredingen binnen een jaar daadwerkelijk tot een sanctie is gekomen. De periode tussen overtreding en afhandeling is aanmerkelijk bekort en de werkbelasting van politie en justitie is in Utrecht aanzienlijk afgenomen.

Het grote winstpunt van de wet schuilt in de werklastvermindering van het justitiële apparaat. Parketten en griffies mogen rekenen op een besparing van 60 tot 70 procent op het aantal uren dat zij voor lichte verkeersovertredingen kwijt zijn, zo concludeert het ministerie.

Ook de politie zag tot nu toe de werkdruk flink verminderen. Vooral de grote korpsen profiteren daarvan, aldus de onderzoekers. Die kunnen bij voorbeeld hele verhoorafdelingen opdoeken. Bij de grote korpsen, maar ook bij de algemene verkeersdienst van de rijkspolitie zal dat een tijdsbesparing van meer dan 60 procent opleveren. De kleine korpsen kunnen 20 procent tijdwinst boeken.

De rechtszekerheid van burgers lijkt door de nieuwe wet niet aangetast te worden. Weinig mensen tekenen beroep aan en steekhoudende verweren worden doorgaans gehonoreerd.

Het ministerie maakt een voorbehoud bij de onderzoeksresultaten. De wet is nog maar in een deel van het land bindend. Naast het arrondissement Utrecht geldt zij sinds 1 juni in het ressort Leeuwarden. Morgen volgt het ressort Arnhem. De bedoeling is dat de wet vanaf 1 juli volgend jaar in het hele land van kracht is.