Stuurgroep "Topsport en Onderwijs'

PAPENDAL, 31 OKT. Een stuurgroep "Topsport en Onderwijs' zal gaan functioneren als overlegorgaan om de voor topsport noodzakelijke voorzieningen te realiseren op de verschillende onderwijsniveaus. Dat werd vanochtend bekend op het symposium van de afdeling individuele begeleiding van het Nederlands Olympisch Comité.

Als voorzitter van de stuurgroep zal gaan functioneren drs. Douwe de Vries, rector van de scholengemeenschap "De Meergronden' in Almere-haven. De stuurgroep zal een coördinerende rol spelen. Er zal worden gestreefd naar uniformiteit, ook zullen de criteria worden vastgesteld waaraan de topsporters op de verschillende studieniveaus zullen moeten voldoen om te kunnen deelnemen. Ook stelt de stuurgroep zich ten doel informatie te verschaffen aan de belanghebbende onderwijsinstellingen en de "aankomende' topsporters.

Vanochtend werd ook de oprichting bekend van een studiegarantiefonds voor de topsporters op het hoogste niveau. Als zij door hun sportactiviteiten niet meer in aanmerking komen voor de normale studiefinanciering kunnen zij een beroep doen op het garantiefonds. Ook worden topsporters vanaf nu in de gelegenheid gesteld kennismakingsbijeenkomsten te bezoeken waarin mentale training en -begeleiding aan de orde komen. Die behoefte bestaat door de relatieve onbekendheid van dit begeleidingselement onder sportmensen.