Samenwerking met Rodamco verdeelt top ABP

HEERLEN, 31 OKT. In de top van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bestaat een verschil van mening over de plannen tot samenwerking met het beleggingsfonds Rodamco op het gebied van onroerend goed in het buitenland. Het is de bedoeling dat Rodamco voor het ABP onroerend goed beleggingen in het buitenland zal zoeken en beheren. De onroerend goed-mensen van het ABP zelf voelen zich daardoor volledig onverwachts buitenspel gezet.

De directeur onroerend goed ir. W.G. Bleijenberg blijkt het dinsdag op een speciaal belegde en massaal bezochte bijeenkomst met het personeel volledig oneens te zijn geweest met hoofddirecteur dr. J.W. Goslings. Bleijenberg waarschuwde ten overstaan van de medewerkers ook dat de hoofddirectie niet alleen het buitenlands beleggen uit handen zou geven, maar bij beleggingen in Nederland ook samenwerking met derden zou zoeken.

Het ABP wil op de lange termijn tot 15 procent van zijn vermogen beleggen in onroerend goed en moet daartoe 13 miljard gulden in deze sector investeren.

In een extra editie van de ABP-krant, gemaakt door de afdeling public relations van het ABP, werd gisteren verslag gedaan van de onenigheid. De verspreiding van deze krant werd echter na korte tijd gestaakt.

Blijkens de uit roulatie gehaalde ABP-krant wees Bleijenberg, die het personeel als eerste toesprak, erop dat de huidige problemen eerder dit jaar zijn ontstaan. De onroerend goed-afdeling accepteerde volgens haar directeur de stopzetting van de aankoop van nieuwe projecten in het buitenland op gezag van het ABP-bestuur. Maar dit was volgens hem alleen gebeurd omdat men hoopte dit besluit terug te kunnen draaien in een nieuwe strategische oriëntatie.

“Eind augustus bereikten we na uitvoerige besprekingen consensus met de volledige hoofddirectie”, aldus Bleijenberg. Maar daarna zouden de onroerend goed-mensen plotseling zijn geconfronteerd met een concept-brief van de hoofddirectie waarin beleggingen in buitenlands onroerend goed min of meer worden uitgesloten. “Pas kort voor het bekend worden zijn wij geïnformeerd over de besprekingen met Rodamco.”

“Voor ons is sprake van een trendbreuk. Dan onstaat er een vertrouwenskwestie”, aldus directeur Bleijenberg volgens de ABP-krant. Hij zou met klem hebben geprotesteerd tegen deze “plotselinge wijziging in het beleid, zonder enige vorm van overleg.” Hij vertelde tevens dat hij niet langer verantwoordelijk is voor buitenlandse vastgoed-beleggingen. Die taak is voorshands overgeheveld naar Goslings.

In zijn antwoord vroeg Goslings “excuses voor de wijze waarop dit is gelopen”. Volgens hem was de gebruikelijke aanpak in dit soort situaties doorkruist door de Robeco-groep. Die zou contact hebben opgenomen om te praten over samenwerking op vastgoedgebied, waarbij de overleggroep zo klein mogelijk werd gehouden om uitlekken, en dus verstoring van de Rodamco-koers aan de beurs, te voorkomen. “Dit verdient geen schoonheidsprijs, dat beseffen we heel goed”, aldus Goslings. Hij ontkende volgens het verslag in de ABP-krant dat er sprake was van “een plotselinge ommezwaai” in het beleid waarmee sinds 1987 een eigen deskundig apparaat op onroerend goed-gebied is opgeboeuwd. Hij stelde ook dat voor medewerkers, die bij buitenlandse beleggingen betrokken zijn, mogelijk plaats komt bij Rodamco.

Goslings zou er tenslotte op hebben gewezen dat het niet bij een samenwerking met Rodamco zal blijven, maar dat met verscheidene partijen zal worden samengewerkt, ook binnen Nederland. Acquisitie van winkels en kleinschalige beleggingen in woningprojecten in de regio zouden volgens hem goed met andere partijen kunnen worden uitgevoerd.

Woordvoerder F. Jadoul van ABP bevestigt de onenigheid tussen hoofddirectie en onroerend goed-directie. Hij ontkent dat de extra editie op last van de hoofddirectie uit roulatie is genomen. “De extra editie kwam ons bij nader inzien voor als overdone. Alle werknemers van de onroerend goed-afdeling zijn dinsdag geïnformeerd. Als we daarvan in een extra editie verslag doen, dan suggereren we dat het om wereldnieuws of een noodsituatie gaat. Dat is niet zo. Daarom hebben we de extra editie gestopt. Het verslag verschijnt nu in de eerstkomende reguliere uitgave van de ABP-krant”, aldus Jadoul.

    • Paul Frentrop