Metropolen Parijs en Londen onvergelijkbaar met Randstad

Het betoog "Metropool Randstad' (NRC Handelsblad, 26 oktober) en de daarin vervatte suggestie tot uitbreiding van de rail-infrastructuur kan ik slechts ten dele onderschrijven.

Zoals wordt geschreven is de omvang van de bevolking en de dichtheid vergelijkbaar met die van andere grote steden. De bevolkingsspreiding is dat echter niet, de bijgevoegde kaartjes zijn in dit opzicht illustratief. Dat betekent dat ook de bewegingen veel minder concentrisch zijn dan in bij voorbeeld Parijs of Londen. De grote rol die het openbaar (rail)vervoer in deze steden speelt, mogen we dus per definitie niet bij ons verwachten.

Dat betekent niet dat het trein- en metronet niet uitgebreid zou moeten worden, maar wel dat we ons de grenzen daarvan goed bewust moeten zijn. Het betekent ook dat we ons niet blind moeten staren op grootse concepties als Rail'21 maar vooral op regio-niveau naar slimme oplossingen moeten zoeken. Dit impliceert veel meer aandacht voor de fiets, meer ruimte voor de auto zeker in het vóórtransport uit het midden en de kleinere kernen buiten de Randstad. Ook de zeer flexibele bus kon daarbij wel eens van groot belang blijken en het idee om die aanzienlijk duurder te maken, lijkt dan ook minder gelukkig.

Voorts zullen we naar meer fundamentele maatregelen moeten kijken die ervoor zorgen dat men binnen de Randstad dichter bij het werk gaat wonen. De problemen doen zich immers vooral voor waar infrastructuur en parkeerruimte het woon-werkverkeer per auto niet kunnen verwerken maar daarvoor zijn betere oplossingen te bedenken dan meer "intercity'-treinen of hogere benzine-accijns.

    • Drs. G.E.L.M. Worm
    • Algemeen Voorzitter Rai