"Laten we de oorlog voor beëindigd verklaren'

Hieronder fragmenten van de toespraak die de Israelische premier Yitzhak Sahmir vanmorgen op de vredesconferentie in Madrid uitsprak. Na een korte inleiding vervolgde Shamir zijn betoog als volgt:

“Dames en heren, Om de betekenis van vrede voor het Israelische volk te begrijpen, moet men de huidige joodse soevereiniteit in het Land van Israel zien tegen de achtergrond van onze geschiedenis.

Joden zijn door de eeuwen heen vervolgd in bijna ieder continent. Sommmige landen hebben ons ternauwernood getolereerd, anderen onderdrukten ons, martelden ons, slachtten ons af of legden ons verbanning op. Deze eeuw gaf het nazi-bewind te zien dat er op gebrand was om ons uit te roeien. De shoa, de holocaust, de rampzalige genocide van ongekende afmetingen die een derde van ons volk vernietigde, werd mogelijk omdat niemand ons verdedigde. Zonder thuis waren we ook zonder verdediging.

Maar het was niet de holocaust die de wereldgemeenschap er toe bracht om onze rechtvaardige claim op het Land van Israel te erkennen. In feite heeft de wedergeboorte van de staat Israel zo kort na de Holocaust de wereld doen vergeten dat onze claim al uit onheugelijke tijden stamt. Wij zijn de enige mensen die zonder onderbreking bijna 4.000 jaar in het Land van Israel hebben gewoond. Wij zijn, afgezien van een kort koninkrijk van de kruisvaarders, de enige mensen die in dit land onafhankelijke soevereiniteit hebben gehad. Wij zijn de enige mensen voor wie Jeruzalem hoofdstad is. Wij zijn de enige mensen wie heilige plaatsen uitsluitend in het Land van Israel liggen.'' (...)

“Ik sta vandaag voor u in weer een nieuwe poging vrede te bereiken, niet alleen uit naam van Israel maar uit naam van het hele Joodse volk dat bijna 4.000 jaar een onbreekbare band heeft gehad met het land Israel” (...)

“Met grote inzet hebben we gestreefd naar een schikking en vrede. Voor ons is het bijeenkomen van de joden in hun oude land, hun integratie in de samenleving en de vorming van de noodzakelijke infrastructuur staan helemaal bovenaan onze agenda. Een natie die zich voor zo'n reusachtige uitdaging geplaatst ziet, verlangt natuurlijk intens naar vrede met zijn buurstaten.” (...)

“Helaas heeft geen enkele Arabische leider het passend geacht om naar voren te treden en onze vredesoproep te beantwoorden. De bijeenkomst van vandaag is het resultaat van een langdurige Amerikaanse inspanning, die berustte op ons eigen vredesplan van mei 1989, dat op zijn beurt berustte op de akkoorden van Camp David. Volgens het Amerikaanse initiatief is het doel van deze ontmoeting om directe vredesonderhandelingen tussen Israel en elk van zijn buren te lanceren en multilaterale onderhandelingen over regionale zaken tussen de landen van het gebied. “Wij hebben altijd geloofd dat slechts rechtstreekse besprekingen vrede kunnen brengen. Wij hebben ermee ingestemd om deze besprekingen door deze ceremoniële conferentie te laten voorafgaan, maar we hopen dat de Arabische instemming hiermee erop wijst dat ze begrijpen dat geen andere weg tot vrede leidt. In het Midden-Oosten heeft dit speciale betekenis want zulke besprekingen betekenen een wederzijdse aanvaarding. En de wortel van het conflict is de Arabische weigering om de legitimiteit van de staat Israel te erkennen.”

“De multilaterale besprekingen die de bilaterale onderhandelingen zouden vergezellen vormen een component van levensbelang in het proces. Bij deze besprekingen zullen de wezenlijke ingrediënten van de coëxistentie en regionale samenwerking aan de orde komen. Er kan geen echte vrede in ons gebied komen tenzij deze regionale zaken aan de orde komen en worden opgelost. Wij geloven dat het doel van de bilaterale onderhandelingen is om vrede te tekenen tussen Israel en zijn buren en om een overeenkomst te bereiken met de Palestijnse Arabieren over een regeling voor een tussenperiode van zelfbestuur. Maar niets kan zonder de wil daartoe gebeuren. (...)

Wij roepen u op om de Jihad tegen Israel te herroepen. Wij roepen u op om het convenant van de PLO dat oproept tot de vernietiging van Israel af te wijzen. Wij roepen u op om verklaringen die aandringen op de uitroeiing van Israel te veroordelen, zoals die die vorige week werd uitgegeven door de afwijzende conferentie van Teheran. Wij roepen u op om Joden te laten gaan die uw landen willen verlaten.'' (...)

“Het gaat niet om gebied maar om ons bestaan. Het zal spijtig zijn indien de besprekingen zich alleen op gebied richten. Het is de snelste weg naar een impasse.” (...)

“Vandaag de dag is de kloof die beide zijden van elkaar scheidt nog steeds te groot, de vijandschap tegenover Israel te diep om een dramatische oplossing mogelijk te maken.” (...)

“Wij zijn ervan overtuigd dat de menselijke natuur de voorkeur geeft aan vrede boven oorlog. Wij geloven dat de zegen van de vrede het Midden-Oosten tot een paradijs kan maken. (...) Zo'n doelstelling verdient zolang het nodig is onze toewijding.” (...)

“Laten we hier en nu de oorlog voor beëindigd verklaren. Laten we samen vooruitgaan op weg naar verzoening en vrede.”