Ir. H.H. Overbeek is benoemd tot deeltijd ...

Ir. H.H. Overbeek is benoemd tot deeltijd hoogleraar voor het vakgebeid openbare electriciteitsvoorziening aan de Technische Universiteit Eindhoven en niet aan de Technische Universiteit Delft, zoals wij eerder abusievelijk meldden in deze rubriek