Haags bedrijf begint toch met "ligtaxi'

DEN HAAG, 31 OKT. Het Haagse bedrijf Witte Kruis Rolstoel BV gaat vanaf 1 januari toch met zogeheten ligtaxi's rijden. Directeur J.C. de Jong hoopt volgende week goedkeuring te krijgen van het ministerie van WVC.

Ligtaxi's zijn een alternatief voor ambulances bij het vervoer van mensen voor wie geen "indicatie' bestaat voor een ambulance. Het gaat in dit soort gevallen om het vervoer van mensen voor wie een gewone taxi niet voldoende comfort biedt, terwijl een met geavanceerde apparatuur overladen ambulance niet nodig is. De prijs per kilometer van een ligtaxi is daarom aanzienlijk lager dan van een ambulance. Een rit per ambulance in de regio Den Haag kost ongeveer 300 tot 350 gulden, een rit met de ligtaxi circa 125 gulden.

Het Witte Kruis begon eerder dit jaar met het inzetten van ligtaxi's, maar dat stuitte na drie weken op fel verzet van de Haagse GGD. De dienst vreest dat door de ligtaxi het exploiteren van de gewone ambulances onmogelijk zal worden, omdat de prijs door het wegvallen van eenvoudig te plannen ritjes omhoog moet.

De Provincie Zuid-Holland heeft het Witte Kruis voor de "uitgeklede' ambulances een taxi-vergunning gegeven. De gemeente Den Haag heeft daartegen inmiddels een procedure aangespannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dat college zou op 16 oktober een uitspraak doen maar heeft dat uitgesteld tot begin volgend jaar.

Intussen heeft de Nationale Raad voor de Volksgezondheid aan het ministerie van WVC in april van dit jaar geadviseerd te beginnen met experimenten met zogeheten hulpambulances. Dat is in feite hetzelfde als een ligtaxi, maar die benaming maakt volgens De Jong wel uit voor zover het om vergunningverlening gaat. In het eerste geval geeft de provincie een vergunning af voor het exploiteren van een taxi, in het tweede geval voor een ambulance. Deze experimenten zouden in twee delen van het land moeten worden gedaan. Naar verwachting zal WVC de regio Den Haag en Amsterdam aanwijzen. Het ministerie moet echter nog de plannen beoordelen van het Witte Kruis, waarin nader wordt gedefinieerd hoe de hulpambulance er uit ziet en welk soort passagiers het bedrijf ermee denkt te gaan vervoeren.

“De ziekenfondsen staan geheel achter ons”, zegt De Jong. “We zijn hier lekker commercieel bezig. Bovendien hebben we ervaring. We doen bijvoorbeeld ook vervoer van gipsvluchten. Dat is een goed voorbeeld van de toepassing van een ligtaxi. Zo iemand staat bovenaan de trap en hinkelt op eigen kracht naar beneden. Wordt zo iemand met een ambulance naar Eindhoven gebracht, dan krijgt hij een rekening van tweeduizend gulden. Dat is toch nergens voor nodig.”