Gecoördineerd Brits-Duits Sovjetbeleid

LEIPZIG-PARIJS, 31 OKT. Engeland en Duitsland zullen voortaan een gemeenschappelijk buitenlands beleid voeren ten aanzien van de Sovjet-Unie om dat land bij te staan in de chaos die het uiteenvallen van de Unie veroorzaakt. Voor economische steun zal in toenemende mate rechtstreeks contact worden gelegd met de afzonderlijke deelrepublieken van de Unie.

Dat zijn de Britse en Duitse ministers van buitenlandse zaken Douglas Hurd en Hans-Dietrich Genscher gisteren in Leipzig overeengekomen. In Leipzig werd de eerste Brits-Duitse conferentie over toekomstige samenwerking met de Sovjet-Unie gehouden. Engeland en Duitsland zullen voortaan informatie over en analyses van de situatie in de Unie met elkaar uitwisselen en ook in praktisch opzicht samenwerken: gecombineerde delegaties uitzenden en gebouwen en administratieve middelen delen.

Het besluit rechtstreeks met Sovjet-deelrepublieken te onderhandelen lijkt een belangrijke wijziging in het Duitse beleid dat er tot nu toe op gericht was een centraal gezag in stand te houden. Genscher gaf toe dat het centrale gezag teveel met de in diskrediet geraakte communistische partij geïdentificeerd wordt.

De samenwerking tussen Engeland en Duitsland is zonder precedent, aldus Hurd. Aan de basis ervan ligt een vrijwel identieke beoordeling van de situatie in de Sovjet-Unie, in het bijzonder wat betreft de positie van "Moskou' ten opzichte van de deelrepublieken en de verantwoordelijkheid die het centrale gezag heeft in het aflossen van de buitenlandse schulden.

Het gezamenlijk Brits-Duitse optreden ten aanzien van de Sovjet-Unie harmonieert met de EG-inspanningen terzake, maar demonstreert de lage dunk die Engeland en Duitsland hebben van de slagvaardigheid van de EG. “Het zou de EG vele maanden onderhandelen kosten om tot praktische maatregelen te komen”, aldus ambtenaren die de conferentie bijwoonden.

Genscher benadrukte dat de Sovjet-Unie op korte termijn krachtige steun zal moeten worden geboden in de winning van olie, aardgas en ander grondstoffen, de voornaamste produkten waarmee het land harde valuta kan verwerven. Ook de aanpassing van de kerncentrales in de Unie heeft een hoge prioroteit, aldus de Duitse minister.

Het toegezegde EG-krediet van 1,25 miljard ECU voor voedselaankopen moet nu volgens Genscher en Hurd snel beschikbaar komen. Genscher voorzag dat, los daarvan, de Unie binnenkort direkte voedselhulp zal worden geboden om een hongersnood te voorkomen. Parlementaire delegaties uit de EG zouden op de verdeling daarvan moeten toezien.

Ronald Freeman, vice-president van de EBRD (de "Oost-Europabank'), kwam gisteren in Parijs met de suggestie deze humanitaire EG-steun door Unie of deelrepublieken aan de bevolking te laten verkopen om zó de roebels te verwerven die voor de modernisering van de Sovjet-economie onmisbaar zijn. Anatoli Sobtchak, burgemeester van Sint-Petersburg, heeft dit voorstel al eerder gedaan. Met de opbrengst aan roebels zou een nog op te richten bank aan het kapitaal kunnen worden geholpen voor de leningen aan nieuwe en geprivatiseerde ondernemingen. (Reuter, AFP)