Bureau dagvaardt Peper

ROTTERDAM, 31 OKT. Het Rotterdams reclamebureau Eurocom Advertising B.V. heeft burgemeester A. Peper van Rotterdam gedagvaard. Het bureau meent dat “er nogal wat nauwe verbintenissen waren” tussen de gemeente Rotterdam en de stichting Pop at the Port, organisator van het in 1990 afgelaste Carthago-popfestival. Het bureau verzorgde de publiciteit van dit festival.

Eurocom meent recht te hebben op 300.000 gulden, het bedrag dat het bedrijf aan vorderingen had uitstaan op de inmiddels failliet verklaarde stichting Pop at the Port. De toenmalige voorzitter van de stichting, P. de Ruiter, was volgens het bureau destijds directeur economische zaken bij de gemeente Rotterdam.

“Hij presenteerde zich in verschillende kringen ook als zodanig”, zegt directeur L. Wielaard van Eurocom. “De gemeente Rotterdam had hem voor de organisatie van het popfestival vrijgesteld. De heer De Ruiter heeft ook vaker gezegd dat hij regelmatig contact had met de burgemeester. Als je iemand in dienst hebt kun je die natuurlijk niet iets laten organiseren op persoonlijke titel.”

Volgens Wielaard heeft de stichting tot op het laatste moment volgehouden dat het festival was geregeld. “Maar van de twintig artiesten bleken er maar acht gecontracteerd te zijn”, zegt Wielaard.

Het Carthago-festival was vorig jaar opgezet in het kader van de viering van het 650-jarig bestaan van de stad Rotterdam. Behalve dit muziekfestijn mislukte een groot deel van de groots opgezette viering. Burgemeester Peper, die voorzitter was van het bestuur van de organiserende Stichting 1990, aanvaardde de verantwoordelijkheid voor het gedeeltelijk mislukken van de viering. Een ander hoogtepunt, lunapark Rivoli, werd voortijdig gesloten wegens gebrek aan bezoekers. Uiteindelijk jubileerde Rotterdam met een enkele tentoonstelling en speedboat-races op de Nieuwe Maas.

Zowel burgemeester Peper als De Ruiter, die overigens niet meer bij de gemeente Rotterdam werkt, moet 21 november voor de rechter-commissaris verschijnen voor een voorlopig getuigenverhoor.