"Ambtenaren formuleren bewust vaag'

UTRECHT, 31 OKT. Ook ambtenaren kunnen best duidelijk schrijven als het moet. Ze zijn vaak heel goed in staat hun eigen teksten te herschrijven voor een gemiddelde lezer.

Dat stelt D. Janssen na een onderzoek onder ambtenaren die dagelijks beleidsnotities schrijven. Hij hoopt op 15 november aan de Rijksuniversiteit Utrecht te promoveren op dit onderzoek.

Ambtelijk taalgebruik zal blijven bestaan zolang er beleidsnotities zijn, aldus Janssen. Om partijen met tegengestelde belangen op één lijn te krijgen, blijven formuleringen soms expres vaag. Duidelijkheid is immers niet altijd gewenst. De kunst van het ontwerpen zit hem vaak juist in het wegwerken of verdoezelen van tegenstellingen, stelt Janssen.

Een voorbeeld uit het proefschrift: uit het stuctuurschema Verkeer en Vervoer werd een helder staafdiagram met uitgaven voor verschillende vervoerssectoren geschrapt. Deze staaf met de uitgaven voor het openbaar vervoer torende namelijk zo hoog boven de andere uit dat de (politieke) verleiding om een dun plakje af te snijden te groot zou worden.

In een onderzoeksnota van Economische Zaken over de economische positie van het midden- en kleinbedrijf komt verder het woord "winkelsluitingswet' niet voor, volgens Janssen omdat dat te zeer de aandacht zou afleiden van het onderwerp dat de beleidsmakers eigenlijk willen bespreken. Een andere ambtenaar “verkocht” het door hem bepleite uitstel van een beslissing door “ter plekke te verzinnen” dat de kosten erg hoog zouden zijn.