Winst van DSM daalt 38 % in derde kwartaal

ROTTERDAM, 30 OKT. De netto winst van het chemieconcern DSM is in het derde kwartaal van dit jaar uitgekomen op 117 miljoen gulden. Dat is 38 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De vooruitzichten op korte termijn blijven matig.

DSM's bedrijfsresultaat liep het voorbije kwartaal zelfs terug met 50 procent tot 131 miljoen gulden. De netto winst per aandeel kwam uit op 3,35 gulden, tegenover 5,40 vorig jaar. Over de eerste negen maanden van dit jaar bedraagt de winst per aandeel 12,85 gulden, een derde lager dan vorig jaar.

De Amsterdamse effectenburs reageerde vanmorgen negatief op de voorbeurs verspreide DSM-cijfers. Het aandeel opende op 100,70 gulden, 1,20 gulden lager dan het slot gisteren en was tegen de middag teruggelopen tot 99,10 gulden.

DSM schrijft de terugval toe aan de aanhoudende verslechtering van de markt voor krakerprodukten (basischemicaliën als propeen en etheen), mede onder invloed van een verdere daling van de economische groei. Ook de afzet van vezelgrondstoffen en meststoffen nam af.

De omzet daalde in de periode juli-september met 7 procent tot 2,2 miljard gulden. Die teruggang was het resultaat van 5 procent lagere afzet en gemiddeld 5 procent lagere prijzen, enigszins gecompenseerd door een omzettoename van per saldo 1 procent door overnemingen en 2 procent als gevolg van de hogere dollarkoers.

De voorbije kwartalen heeft DSM telkens slechtere resultaten gemeld. Over de eerste drie maanden van dit jaar meldde de onderneming een daling van het netto resultaat met 26 procent, het kwartaal daarop bedroeg de daling 36 procent en nu dus 38 procent. Gemeten over de voorbije drie kwartalen is de netto winst uitgekomen op 451 miljoen gulden, 33 procent minder dan vorig jaar.

Het saldo van de financiële baten en lasten (33 miljoen gulden negatief) pakte het jongste kwartaal ongunstiger uit dan vorig jaar (min 22 miljoen) door een gemiddeld hoger niveau aan leningen en rentepercentages. DSM boekte een buitengewoon resultaat na belastingen van 15 miljoen gulden, voortvloeiend uit de “de verkoop van belangen in deelnemingen”.

De kasstroom (winst plus afschrijvingen) over het derde kwartaal bedroeg 293 gulden, tegenover 340 miljoen vorig jaar. De investeringen, 275 miljoen gulden groot, overtroffen het niveau van het derde kwartaal 1990 (264 miljoen) enigszins.