Toshiba en Itoh leerden van Sony's avontuur met Columbia Pictures; Japans aandeel in Time Warner beperkt

TOKIO, 30 OKT. Het Japanse elektronica-concern Toshiba en het Japanse handelshuis C. Itoh zullen elk 500 miljoen dollar investeren in het onder zware schulden gebukt gaande Amerikaanse media- en amusementsconcern Time Warner, op zijn gebied de grootste ter wereld.

De drie concern hebben dit gisteren aangekondigd op een gelijktijdig gehouden persconferentie in Tokio en New York.

De Japanners verwerven elk een beperkt belang van 6,25 procent in een nieuwe joint venture, Time Warner Entertainment, die werkzaam zal zijn op het gebied van produktie en distributie van televisiefilms en programmering en exploitatie van kabel-tv. De gezamenlijke onderneming met een kapitaal van acht miljard dollar zal op zijn vroegst volgend jaar april operationeel worden.

Time Warner zal drie van zijn divisies onderbrengen bij de nieuwe joint venture en zeven miljard dollar aan kapitaal inbrengen. Het krijgt de feitelijke controle over zowel het management als de creatieve inbreng. Time Warners president Steven Ross zal ook president worden van de nieuwe venture.

De twee Japanse aandeelhouders zullen elk een vertegenwoordiger afvaardigen naar een gezamenlijk overleg om deel te nemen aan sommige beleidsbeslissingen.

Tegelijkertijd zullen de drie partners Time Warner Entertaiment Japan oprichten met een beginkapitaal van 100 miljoen dollar om de bestaande activiteit van Time Warner in Japan uit te breiden. De Japanners krijgen daarin elk een belang van 25 procent, Time Warner de overige 50 procent.

President Minoru Murofushi van C. Itoh noemde het gezamenlijke project een “gelukkig huwelijk”, waarbij Time Warner toegang krijgt tot de Japanse markt en de twee Japanse concerns toegang tot Time Warners wereldwijde know how. Toshiba's president, Joichy Aoi, gevraagd naar de specifieke reden om met Time Warner in zee te gaan, zei te geloven “in de vooruitziende blik van de Amerikanen bij het vroegtijdig vinden van de vereisten van de markt”.

C. Itoh is een belangrijke partner in een van Japans satellieten-consortia, JCSAT, en dat verschaft Toshiba een manier om de films van Time Warner via nieuwe satelliet-kanalen met Toshiba's eigen high definition tv-technologie te verspreiden.

Anders dan Sony en Matsushita die vorig jaar respectievelijk de Amerikaanse filmindustrieën Columbia Pictures (nu Sony Pictures Entertainment geheten) voor 3,4 miljard dollar en MCA voor 6,1 miljard dollar overnamen, hebben Toshiba en C, Itoh niet de bedoeling Time Warner over te nemen, zo beklemtoonden de beide presidenten. C. Itoh's president Murofushi: “Ik schat de waarde van Time Warner op 25 miljard dollar en dat is veel te duur”. Time Warner heeft bovendien een schuld van naar schatting 8,5 miljard dollar als gevolg van de overneming vorig jaar door Time van Warner die grotendeels is betaald met geleend geld.

Waarnemers zien als de echte reden voor de slechts beperkte deelname dat vooral Sony leergeld betaalt voor zijn avontuur met Columbia Pictures. Japanse hardware laat zich misschien wel combineren met Amerikaanse software, tenslotte de filosofie van de Japanners, maar de software blijft feitelijk in handen van de Amerikanen waarop de Japanners maar moeilijk greep kunnen krijgen. Sony heeft de overneming bovendien betaald met geleend geld waarop het een hoge rente moet betalen.

Steven Ross kan tevreden zijn, hij heeft met de kapitaalinjectie van de Japanners de schuldpositie van Time Warner gedeeltelijk verlicht en zijn volledige zeggenschap behouden.

    • Paul Friese