Sociale partners beginnen vrijdag aan overleg Ziektewet

ROTTERDAM, 30 OKT. De centrale organisaties van werkgevers en werknemers onderhandelen vrijdag over de bestrijding van het ziekteverzuim. Ondanks “grote aarzelingen” hebben de werkgevers zich vanmorgen definitief bereid getoond om in overleg te treden met de vakbeweging.

De inzet van de werkgevers is te komen tot “richtinggevende aanbevelingen” aan de onderhandelaars over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). Voorwaarde voor de werkgevers is dat deze aanbevelingen zó zwaar zijn, dat CAO-onderhandelaars zich er ook werkelijk aan zullen houden. In werkgeverskring heerst met name twijfel over de ruimte die de onderhandelaars van de vakcentrale FNV daartoe van hun achterban hebben gekregen.

Niettemin vinden de werkgevers dat de sociale partners al het mogelijke moeten doen om tot overeenstemming te komen over “arbeidsvoorwaardelijke stimulansen ter bestrijding van het ziekteverzuim”, aldus de Raad van centrale ondernemingsorganisaties (RCO).

De gesprekken zullen in eerste instantie “op bureauniveau” (de specialisten) worden gevoerd. Pas als er een principe-akkoord op tafel ligt, komen de voorzitters van de centrale organisaties er in de Stichting van de Arbeid aan te pas.

De christelijke werkgeversorganisatie NCW zegt de oproep die de vakcentrales CNV en MHP gisteren voor centraal overleg deden voor haar doorslaggevend is geweest. NCW-directeur sociale sector mr. N.J.J. van Kesteren zei vanochtend: “Als we het van de FNV hadden moeten hebben, was het nee geworden”.

Inzet voor de christelijke werkgevers is dat er duidelijke aanbevelingen over de terugdringing van het ziekteverzuim in de richting van de CAO-partners worden gedaan. “Voorop staat dat het ziekteverzuim omlaag moet. Dat is prioriteit nummer één en niet de eventuele "zwarte piet'. Het zal dus een heel harde dobber worden”, aldus Van Kesteren. Volgens hem is de zorg voor een goed overlegklimaat ook een reden voor het NCW om het overleg vrijdag wel aan te gaan. Hetgeen niet betekent dat de werkgevers ten koste van alles zullen proberen tot overeenstemming te komen. “Beter geen akkoord dan een te "Haags' akkoord”, zei Van Kesteren.