Simons sprint van senaat naar Torentje

DEN HAAG, 30 OKT. Over een zonnig maar koud Binnenhof haastte staatssecretaris Simons zich gistermiddag rond twee uur naar "de overkant'. Er was alle aanleiding voor een gesprek onder vier ogen met CDA-fractievoorzitter Kaland in het gebouw van de Eerste Kamer.

Kaland had net een vergadering achter de rug met de op dit moment minst berekenbare fractie in de Eerste Kamer: zijn eigen fractie. Simons wilde onder meer weten met welke inzet het CDA om half drie die middag de vergadering van de Kamercommissie voor volksgezondheid zou ingaan. Daar zou worden besloten over het vervolg van de behandeling van het plan-Simons.

Via Kamervoorzitter Tjeenk Willink waren de senatoren in de late ochtenduren al voorzien van een brief van Simons waarin de bewindsman er nog eens op aandringt vaart te zetten achter de behandeling van de wetsvoorstellen, die de inrichting van de gezondheidszorg de komende jaren zullen bepalen. Simons had in die brief nog eens uitgesproken dat het kabinet “voluit beschikbaar is voor eventueel nader overleg over maatregelen in het kader van de tweede fase van de stelselwijziging.” En of de Eerste Kamer uiterlijk op 12 november wilde beslissen over het betreffende wetsvoorstel. Er zou dan net genoeg tijd zijn om de wet op 21 november in het Staatsblad te krijgen.

Het overleg met Kaland kan worden gezien als uitvloeisel van die brief, het was immers nader overleg met de meest betrokken bewindsman. Na afloop van het gesprek tussen de twee Zeeuwen, tegen half drie, liet Simons - gehaast vanwege een afspraak om half drie in het Torentje van premier Lubbers - voor de televisiecamera doorschemeren dat er een stapje in de richting van een oplossing was gezet. Wat dat precies inhield, werd niet direct duidelijk. Kaland beperkte zich tot: “Geen commentaar”. Achteraf bleken de twee elkaar te hebben gevonden in wat steeds meer de contouren van een compromis begint te krijgen: het CDA zal de plannen op tijd en met een grote kans op succes voor Simons behandelen, terwijl de staatssecretaris enkele maatregelen een jaar zal uitstellen.

Simons spoedde zich vervolgens naar de "regiekamer' van Lubbers, honderd meter verderop in het Torentje, waar de minister-president al met PvdA-fractievoorzitter Wöltgens zat te wachten. Op dat moment begon in een van de zaaltjes in de Eerste Kamer de vergadering van de Kamercommissie voor welzijn en volksgezondheid waar een besluit zou worden genomen over het tijdstip waarop Simons' wetsvoorstellen zouden worden behandeld. Terwijl commissievoorzitter Ermen (PvdA) de brief van Simons aan de commissie voorlegde, iets over half drie, stapte bij het Torentje vice-premier Kok uit de dienstauto. Vijf minuten later volgde een kuierende CDA-fractieleider uit de Tweede Kamer, Brinkman.

In de Eerste Kamer werd rond drie uur een CDA-voorstel aangenomen om het wetsvoorstel van Simons niet op 12 november te behandelen - zoals behalve Simons ook de fracties van PvdA, D66, Groen Links en GPV wilden - maar een week later, op 19 november. Dat kan ook nog net, zou het ministerie van WVC later op de dag laten weten.

Kort na drie uur besluiten de chauffeurs van Kok en Simons, in de schaduw van het Torentje, tegen de kou in de auto van de staatssecretaris te gaan zitten. Motor stationair, verwarming voluit. Intussen staat in de Eerste Kamer 19 november in de agenda's van de senatoren voor de plenaire behandeling van Simons' wetsvoorstellen en sluit voorzitter Ermen de vergadering. Met die wetenschap trekt Kok om 15.23 uur als eerste de deur van Lubbers werkruimte achter zich dicht. Eén minuut later, terwijl voorzitter Weijers van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) in zijn Chevrolet Caprice voorbij sjeest, verlaten beide fractievoorzitters het Torentje. Brinkman nog keurig in het pak, Wöltgens zoals hij ook in de werkkamer van Lubbers heeft gezeten: in zijn witte overhemd. Napratend wandelen ze naar "de overkant'.

Weer een minuut later verschijnt de hoofdrolspeler in de deuropening. Op de vraag of duidelijk is wanneer het kabinet laat weten welke maatregelen als onderdeel van de stelselwijziging worden uitgesteld, zegt Simons na enige aarzeling: “Schat maar in voor vrijdag.”

    • Ward op den Brouw