Registratie van stoffen die kanker verwekken

DEN HAAG, 30 OKT. Vanaf maart 1992 zullen werkgevers worden verplicht een uitgebreide registratie te maken van kankerverwekkende stoffen op de werkplaats. Dat heeft minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) bekendgemaakt.

Het ministerie kwam gisteren met een lijst van circa 160 stoffen waarvan bewezen is dat zij kanker kunnen veroorzaken dan wel dat zij onder sterke verdenking staan van kankerverwekkende eigenschappen. Werkgevers en werknemers worden verplicht hierover in de ondernemingsraden te overleggen. Het gaat dan ondermeer om beveiligingsmaatregelen en het zoeken naar alternatieve stoffen die minder of geen gevaar voor de gezondheid opleveren.

Geraamd wordt dat er jaarlijks circa 1400 mensen in Nederland aan "beroepskanker' sterven. Voor enkele stoffen, zoals blauwe asbest, benzeen en vinylchloride zijn landelijke regelingen getroffen. Minister De Vries verwacht dat in 1993 een algeheel verbod op gebruik van asbest van kracht wordt.

De Nederlandse Kankerbestrijding-Koningin Wilhelminafonds ondersteunt de registratie met een voorlichtingscampagne. Prof. dr. J.J. Kolk, hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in Nijmegen, kwam in een toelichting tot 26 stoffen die in het werk kankerverwekkend zijn. De lijst van 160 stoffen bevat in ieder geval al twee stoffen (acrylamide en bitumen) die niet kanker-verwekkend zijn (wegwerkers kunnen zonder gevaar met bitumen omgaan, hooguit dakbedekkers die grote hoeveelheden bitumendamp inademen lopen gevaar).

Minister De Vries verwacht dat de verplichte registratie effect zal sorteren als de ondernemingsraden de discussie over alternatieve produktiemethoden met de bedrijfsleiding aangaan. Als dit geen effect heeft, kan uiteindelijk de arbeidsinspectie worden ingeschakeld.