Project NSF wil stimulans gezonde sport

PAPENDAL, 30 OKT. Met een nieuw project, Sportfit, wil de Nederlandse Sport Federatie gezonde sportbeoefening stimuleren. Door specifieke testen en bewegingsprogramma's per tak van sport te laten ontwikkelen, bedrijven te adviseren bij het opzetten van bedrijfsfitness en de samenwerking tussen bedrijven en sportverenigingen te bevorderen moet een bijdrage worden geleverd aan het bewustzijn dat sport een gezondheidsbevorderende invloed heeft.

De NSF heeft vastgesteld dat negatieve aspecten van topsport, zoals dopinggebruik en blessures, steeds meer aandacht hebben gekregen en de belangstelling voor de positieve effecten van verantwoorde breedtesport is afgenomen. In het nieuwe plan verwijst de NSF naar onderzoekingen in het buitenland waaruit blijkt dat werknemers die aan sport doen minder vaak van het werk verzuimen. Het bedrijfsleven zou daarom het belang van deelneming in het project moeten inzien door er financiële middelen voor beschikbaar te stellen. “Sport is verhoudingsgewijs een goedkoop middel om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen”, aldus NSF-bestuurder mr. Jacques Hogewoning. Een stuurgroep, waarin sportwereld, bedrijfsleven en sociale partners zitting hebben, moeten een netwerk van activiteiten opbouwen en invullen.