Plannen vernieuwing PvdA overgenomen

DEN HAAG, 30 OKT. De waarnemend voorzitter van de PvdA, F. Castricum, heeft vanmorgen voorstellen gepresenteerd die moeten leiden tot vernieuwing van de partij. Hij zei dat het partijbestuur de meeste aanbevelingen van de commissie Van Kemenade heeft overgenomen. Castricum schetste eveneens het profiel van een nieuwe PvdA-voorzitter.

De nieuwe voorzitter, die op een speciaal congres in maart zal worden gekozen, moet volgens het partijbestuur “een cultuuromslag in de PvdA doorvoeren”. De PvdA is op zoek naar “een duizendpoot die als kop van Jut wil fungeren maar daar niet onder gebukt gaat”. Het partijbestuur schetst het beeld van een vastbesloten persoonlijkheid. “Iemand met uithoudingsvermogen, een zonnig karakter en een flexibele geest. Een type dat intellectueel en karakterologisch in staat is zich op alle niveaus te bewegen en dat - kan het zijn - ook al op aansprekende manier heeft bewezen”.

Het partijbestuur wil de organisatie grondig veranderen. De PvdA zal jaarlijks een congres houden, maar het aantal afgevaardigden (nu circa 800) zal worden gehalveerd. De macht van de gewesten, waar nu de “partijbaronnen” hun domeinen hebben, wordt in de voorstellen sterk verminderd. De gewesten, die samenvallen met de provinciale indeling van het land, zullen zich voortaan met de politiek in de Provinciale Staten bezighouden en alleen in de verkiezingscampagnes nog een “scharnierfunctie” vervullen. De belangrijkste aantasting van de gewestelijke macht is de procedure voor de kandidaatstelling voor Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement. De lijsten worden nu voornamelijk op gewestelijk niveau samengesteld. Het partijbestuur wil de kandidaatstelling centraliseren. Elk gewest kan nog slechts één kandidaat naar voren schuiven. Voor de huidige Tweede-Kamerfractie (49 zetels) zou dit betekenen dat 37 leden centraal worden aangewezen en twaalf door gewesten. Als compensatie voor hun machtsverlies zullen de gewestelijke voorzitters deel gaan uitmaken van het algemeen partijbestuur.

Castricum gaat ervan uit dat het congres de voorstellen zal goedkeuren. De PvdA moet volgens hem “eenvoudiger en flexibeler worden georganiseerd, met minder verplichte nummers en meer raadpleging van leden”. Hij ging ook in op de voorstellen voor samenwerking met Groen Links en D66. De PvdA stelt voor dat de wetenschappelijke bureaus de programma's van de drie partijen vergelijken.