Philips incasseert forse klappen

EINDHOVEN, 30 OKT. Philips heeft in het derde kwartaal harde klappen opgelopen op de markt voor consumentenprodukten, een van de kernactiviteiten van het concern.

In de eerste negen maanden van dit jaar was het resultaat van de divisie met 669 miljoen gulden ruim 40 procent lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Consumentenprodukten is goed voor ruim 45 procent van de totale Philips-omzet.

Ondanks de moeilijkheden op de markt voor audio- en videoprodukten kwam het nettoresultaat in het derde kwartaal uit op 188 miljoen gulden. Dat is ruim twee keer zoveel als de 73 miljoen gulden van het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de nettowinst 135 miljoen gulden, in het tweede kwartaal 187 miljoen.

Het nettoresultaat valt bijna twee keer zo hoog uit als beursanalisten hadden voorspeld. De koers steeg met ruim vier dubbeltjes.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers vanochtend maakte financieel-directeur H.H.A. Appelo bekend dat de onderneming geen interim-dividend zal vaststellen. Een beslissing over het al dan niet uitkeren van een slotdividend heeft het bedrijf nog niet genomen. Philips wil wachten tot er een beter inzicht is in de financiële positie aan het eind van het jaar.

Bovendien wil Appelo afwachten in welke richting de wereldeconomie zich zal ontwikkelen. Dit kwartaal had het bedrijf, naar eigen zeggen, zwaar te lijden van recessie in belangrijke markten als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Appelo houdt er serieus rekening mee dat de economische situatie in de komende maanden slechter zal worden. Hij vreest daarbij vooral voor de Duitse economie. “Ik heb geen angst, maar ik ben wel bezorgd”, zei hij over de economische vooruitzichten in 1992.

Het bedrijf gaat er desalniettemin van uit dat de omzet voor het hele jaar gelijk zal zijn aan de omzet van vorig jaar. De omzetprognose blijft daarmee gehandhaafd. Over de nettowinst van het gehele jaar wilde Appelo geen voorspellingen doen.

Pag 20:

Gesprekken met Digital moeizaam

Het nettoresultaat wordt - in vergelijking met vorig jaar - positief beinvloed doordat 30.000 medewerkers minder op het resultaat drukken. In het kader van gezondmakingsoperatie Centurion van president J. Timmer is het aantal personeelsleden gedaald tot 250.000. Dat laatste getal is nog inclusief de 7.000 medewerkers van Informatie Systemen, het onderdeel dat Phillips wil verkopen aan het Amerikaanse computerbedrijf Digital. Voor het einde van het jaar moet het aantal werknemers nog met 10.000 afnemen.

De onderhandelingen met Digital verlopen moeilijker dan verwacht. De verkoop had eigenlijk op 1 oktober rond moeten zijn. Maar Appelo zei vanochtend nog enkele weken nodig te hebben om de zaak af te ronden. De bedrijven zijn het nog niet eens over de overdracht van belastingverplichtingen.

Opmerkelijk was de sterke resultaatverbetering van de divisie professionele produkten en systemen. De omzet van de divisie steeg met 7 procent als gevolg van verbeterde prestaties van de onderdelen medische systemen en communicatiesystemen. Over de eerste negen maanden boekte de divisie een resultaat van 360 miljoen gulden, vergeleken met 14 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Op de markt voor consumentenprodukten kampte het bedrijf met een prijzenslag. In verband met terughoudendheid van consumenten daalt de totale markt. In het derde kwartaal daalde het prijsniveau met 5 procent. Gezien over de eerste negen maanden was het prijsniveau 4 procent lager. In de divisie zitten behalve audio- en videoprodukten ook Polygram en kleine huishoudelijke apparaten die goed presteren. De onderdelen personal computers en professionele video produkten boekten in het afgelopen kwartaal gezamenlijk een verlies van 90 miljoen gulden.

Philips hoopt in de consumentensector in toekomst betere resultaten te boeken door meer activiteiten op het gebied van software - video - te verwerven. Het concern staat daarbij een Europees netwerk van videoketens voor ogen.

“Het derde kwartaal is historisch het zwakste kwartaal,” relativeerde Appelo het lage bedrijfsresultaat. Toch is dit kwartaal met 469 miljoen gulden beduidend slechter dan vergelijkbare kwartalen in 1990 en 1989. Vorig jaar was het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal 522 miljoen gulden en twee jaar geleden zelfs 592 miljoen.