Partijen werken aan compromis over ziektekostenplan; Toenadering CDA en Simons

DEN HAAG, 30 OKT. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en de CDA-fractie in de Eerste Kamer hebben nog geen compromis bereikt over de kabinetsplannen voor de gezondheidszorg, maar de ruimte die er voor overeenstemming is concentreert zich nu rondom de voorgenomen overheveling van de huisartsenhulp per 1 januari 1992 naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het CDA zou de principiële bezwaren tegen de wijziging van het stelsel van ziektekosten (plan-Simons) willen laten varen, mits de huisartsenhulp voorlopig niet wordt overgeheveld vanuit de ziekenfondsverzekering en particuliere verzekering naar de AWBZ, de volksverzekering die de komende jaren moet uitgroeien tot een verplichte ziektekostenverzekering. Die ruimte werd gistermiddag geschapen in een gesprek tussen Simons en de CDA-fractievoorzitter in de Senaat, Kaland.

Simons is bereid een aantal maatregelen uit te stellen, maar heeft nog niet duidelijk gemaakt welke dat zijn. Het kabinet neemt vrijdag een besluit over uitstel van maatregelen die onderdeel zijn van het plan-Simons.

Over overheveling van de huisartsenhulp op een later tijdstip valt met de PvdA wel te praten - zowel in de Eerste als de Tweede Kamer - maar van afstel kan volgens het Tweede-Kamerlid Van Otterloo en senator Van der Meer geen sprake zijn. Binnen het CDA gaan ook stemmen op om huisartsenhulp helemaal buiten de basisverzekering tegen ziektekosten te houden.

Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) omschreef vanochtend eventueel uitstel van overheveling van de huisartsenhulp als “een uitermate belangrijke variant”.Van Otterloo (PvdA) zei vanochtend er in de eerste plaats belang aan te hechten dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel "tweede fase' goedkeurt. Overheveling van medische voorzieningen naar de AWBZ, zoals huisartsenhulp, komt bij hem op het tweede plan.

De Eerste Kamer besloot gisteren op voorstel van het CDA om de plannen van Simons op 19 november te bespreken. Als de Eerste Kamer met de betreffende wetsvoorstellen akkoord gaat, is dat nog net op tijd om op 1 januari de wet "tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering' van kracht te laten worden.

Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) heeft vandaag andermaal het kabinet “ten strengste” aangeraden het plan-Simons of delen daarvan niet per 1 januari in te voeren.