Oplopende geldmarktrente

Het negatieve sentiment op de Duitse kapitaalmarkt sloeg de afgelopen week over naar de geldmarkt aldaar. Onder meer door de forse looneisen - de "trendsetter' IG Metall (met ruim 3,5 miljoen leden de grootste vakbond van Europa) heeft een eis van 10,5 procent voor volgend jaar op tafel gelegd - zijn de Duitse inflatievooruitzichten in de ogen van de markt verslechterd. Tezamen met het ultimo-effect veroorzaakte dit een opwaartse druk onder de geldmarktrente. Het Duitse interbancaire tarief op driemaands deposito's steeg bij voorbeeld met ruim 5 basispunten. In het kielzog van de Duitse tarieven kropen de Nederlandse geldmarktrenten eveneens met circa 5 basispunten omhoog.

Het kortste geldmarkttarief, de daggeldrente, steeg in de verslagweek van 8,75 procent naar 9,25 procent. Deze stijging vloeide volledig voort uit de krappe verhoudingen op de geldmarkt. De toewijzing van 800 miljoen gulden op de tweedaagse speciale belening vorige week woensdag kon niet ruim worden genoemd. Desondanks kwamen de banken niet in moeilijkheden. Vorige vrijdag wisten zij ongeschonden de meet - het slot van de contingentsperiode - te bereiken, met een besparing van 3 procentpunt op het toelaatbare beroep. De nieuwe contingentsperiode duurt tot 24 januari, met een gemiddeld toelaatbaar beroep van ruim 4 miljard gulden.

Vrijdag is een nieuwe speciale belening van kracht geworden, lopend tot 31 oktober tegen een onveranderde rente van 9 procent en een toewijzing van 900 miljoen gulden.

Voorts zal vanaf ultimo deze maand tot 15 november de geldmarkt kasreserve verplichting tijdelijk op nihil worden gesteld. Tot donderdag moesten de banken in het kader van deze regeling nog circa 9 miljard gulden bij De Nederlandsche Bank stallen. De opschorting van de kasreserve hangt samen met de forse geldmarktverkrappende afdrachten aan de Staat, die binnenkort zullen plaatsvinden. In de eerste week van november kan minister Kok van financiën onder meer rekenen op de storting van de jongste staatslening ten bedrage van 6,5 miljard gulden en op forse BTW-afdrachten. De betalingen, onder meer een aflossing van 1,4 miljard gulden op staatsleningen, die daar tegenover staan, zijn onvoldoende om een verdere verkrapping van de geldmarkt te voorkomen. Hierdoor zal naar verwachting de tekortpositie van de schatkist bij De Nederlandsche Bank omslaan in een tegoed. Blijkens de weekstaat was de overheid in de verslagweek genoodzaakt van De Nederlandsche Bank te lenen: circa 150 miljoen gulden als voorschot en 2,7 miljard gulden in het kader van het financieringsarrangement.

Bron: NMB Postbank Groep